האסיפה הכללית השנתית של אלו"ט

לכבוד
חברי אלו"ט

שלום רב,

הנדון: הזמנה לאסיפה הכללית השנתית וסדר יום

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית של אלו"ט- אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, שתתקיים בתאריך ה-29 במאי 2017 בשעה 17:00 במרכז רבין, רח' חיים לבנון 8 , תל אביב. כניסה לחנייה משדרות רוקח 77 (מפה מצ"ב).
נוכחותכם חשובה מאד.

להלן סדר יום לאסיפה הכללית:

17:00- התכנסות ורישום.
18:00- פתיחה  יו"ר אלו"ט, עמוס שפירא.
יו"ר הוועד המנהל , ד"ר שמוליק מירון.
מנכ"ל אלו"ט, איתן מזרחי.

  • הצגת נושאי תפקידים חדשים בוועדת כספים- נציגי המועצה הציבורית- יוצג ע"י רחל רוזנמן, מנהלת אגף פיתוח משאבים.

הצבעה

  • הצעה לאשרור תקנון ושינוי אופן הדיוור לאסיפת חברים – יוצג ע"י עו"ד ערן גפני, משרד עו"ד י. גפני ושות'.

הצבעה

  • הצעה לקיום הבחירות למוסדות העמותה ב- 13 בספטמבר 2017- יוצג ע"י עו"ד ערן גפני.

הצבעה

  • אישור דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2016 – יוצג ע"י רו"ח קובי שטיינמיץ, משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות', ורו"ח דלית עקיבא, מנהלת כספים וארגון באלו"ט- המעוניינים לעיין בנתונים לפני האסיפה מוזמנים לפנות בין התאריכים 21.5.17 – 27.5.17 ללשכת מנכ"ל אלו"ט לקבלת הדו"ח.
    החל מתאריך 24.5.17 ניתן לקבל את הדו"חות הכספיים והמילוליים בדוא"ל באמצעות פניה למייל avivag@alut.org.il .

הצבעה

  • אישור רו"ח שטיינמיץ עמינח – המשך מתן השירות לאגודה – יוצג על ידי רו"ח דלית עקיבא.

הצבעה

  • סגירת האסיפה.

בברכה,

signature_shapira
עמוס שפירא
יו"ר אלו"ט

 *  להזכירכם, רשאי להשתתף באסיפה, לקבל חומרים לעיון ולהצביע רק חבר ששילם דמי חבר לשנים 2015-2017.