הזמנה להציג מועמדות למוסדות אלו"ט – בחירות 2017

הורים/אפוטרופוסים יקרים,
שלום רב,

הבחירות באלו"ט מתקיימות אחת ל- 3 שנים ומהוות את הבסיס למעורבות ההורים בעיצובה של העמותה ובהתוויית דרכה למען הילדים, הבוגרים והמשפחות. אלו"ט השיגה הישגים רבים בשנות קיומה הודות לשיתוף פעולה בין הורים, צוותים מסורים ומנהלים, וכיום ניצבים בפנינו אתגרים גדולים עוד יותר בכל הקשור לקידום הידע, הטיפול והרווחה של ילדים ובוגרים עם אוטיזם ובני משפחותיהם.

לאחרונה עברה העמותה תהליך של שינוי אסטרטגי ואסיפת החברים אישרה את השינויים בתקנון שנבעו מתהליך זה.

בבחירות הקרובות עפ"י התקנון החדש, יבחרו 12 נציגים להנהלת דיור ותעסוקה מקרב ההורים/האפוטרופוסים של החברים המתגוררים בבתים לחיים המופעלים ע"י אלו"ט, ו-12 נציגים להנהלת קהילה מקרב ההורים/האפוטרופוסים לילדים ולבוגרים החיים בקהילה או במסגרות שאינן מופעלות ע"י אלו"ט.

אני מזמין כל אחד ואחת מכם/ן לקחת חלק בפעילות העמותה ולהציג מועמדות להנהלה הרלוונטית או לוועדת הביקורת.

זו ההזדמנות להשפיע ולפעול יחד למען חברה ישראלית טובה יותר.
אנו זקוקים לכם על מנת להאיץ ולהרחיב את פעילותה הברוכה של אלו"ט .

מצורף נוהל הבחירות למוסדות אלו"ט – אוקטובר 2017, טופס הגשת מועמדות לכהן כנציג בהנהלה או בוועדת הביקורת וטופס הצהרת אפוטרופוס יחיד .
לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לוועדת בחירות במייל:   Behirot2017@gmail.com

בברכה,

עמוס שפירא
יו"ר אלו"ט

לתשומת לבכם :

*זכאי להגיש מועמדות רק מי שעומד בתנאי תקנון האגודה ותנאי החוק, אישר זאת בחתימתו על גבי "טופס הגשת מועמדות" ומועמדותו אושרה ע"י מבקר הפנים של האגודה.
**חוברת ובה שמות כל המועמדים ורקע עליהם תשלח לכל בעלי זכות הבחירה כחודש ימים לפני מועד הבחירות.
***כהונת הנבחרים במועד הבחירות הקרוב תהיה לתקופה שתחל בחודש אוקטובר 2017 ותסתיים בחודש יוני 2020.