הזמנה להשתתף בבחירות למוסדות האגודה ובאסיפת חברים

הורים ואפוטרופוסים יקרים,

בחודש אוקטובר יתקיימו הבחירות למוסדות האגודה ואסיפת החברים.
ההיערכות לבחירות החלה לפני כחודש ימים, עת שלחנו אליכם הזמנה להציג מועמדות להנהלות ולוועדת הביקורת . בימים אלו אנו נערכים לקראת הבחירות עצמן והאסיפה.

אני קורא לכם לממש את זכותכם, להגיע ולהשפיע.

בבחירות אלו יבחרו נציגים לשתי הנהלות. הנכם זכאים לבחור נציגים עבור ההנהלה הרלוונטית לכם בהתאם לסיווג המפורט להלן:

  1. להנהלת דיור ותעסוקה זכאי לבחור כל מי שהוא הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוס, לילד/ה או בוגר/ת המתגורר/ת במסגרת בית לחיים המופעלת ע"י אלו"ט- הבוחר רשאי להצביע עבור עד 8 נציגים.

להנהלת דיור ותעסוקה ייבחרו סה"כ 12 נציגים.

  1. להנהלת קהילה זכאים לבחור כל מי שהוא הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוס, לילד/ה או בוגר/ת שאינו/אינה מתגורר/ת במסגרת בית לחיים המופעלת ע"י אלו"ט.

להנהלה זו יתקיימו הבחירות לפי סיווג גיל:

  • כל מי שילדו בגיל עד 18 שנים פחות יום, יבחר את נציגי ההורים/אפוטרופוסים שהגישו מועמדות בסיווג גיל זה- הבוחר רשאי להצביע עבור עד 4 נציגים. סה"כ ייבחרו 6 נציגים מסיווג זה.
  • כל מי שילדו בגיל 18 שנים ומעלה, יבחר את נציגי ההורים/אפוטרופוסים שהגישו מועמדות בסיווג גיל זה- הבוחר רשאי להצביע עבור עד 4 נציגים. סה"כ ייבחרו 6 נציגים מסיווג זה.

להנהלת קהילה ייבחרו סה"כ 12 נציגים.

לוועדת הביקורת, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, אין צורך בקיום בחירות בקלפי היות שרק שני הורים הציגו מועמדותם לכהן בוועדה וזהו מספר החברים הדרוש לוועדה יחד עם נציג נוסף מטעם המועצה הציבורית. המועמדים מטעם ההורים והנציג הנוסף מטעם המועצה הציבורית יובאו לאישור האסיפה במועד אסיפת החברים (23.10.17).

 למכתב זה מצורפת כנספח א' חוברת ובה שמות המועמדים לוועדת הביקורת ולהנהלות (בהנהלת קהילה החלוקה היא לפי סיווג הגיל).

בנוסף, מצורפים הנספחים הבאים:
נספח ב' – מועדי הבחירות במוקדים השונים.
נספח ג' – ייפוי כוח המוענק להורה שני או אפוטרופוס נוסף.
נספח ד' – הזמנה לשמש כמשקיפים במוקדי הבחירות.
נספח ה' – סדר יום לאסיפה הכללית.
נספח ו' – מידע על הסעות לאסיפה הכללית ומפת הגעה.

בברכה,

עמוס שפירא
יו"ר אלו"ט

 

לתשומת לבכם –  השנה נוהל הבחירות כולל שינויים רבים וביניהם:

  • זכאים לבחור רק מי שהינם אפוטרופוסים רשומים כחברי אלו"ט ששילמו דמי חבר לשנים 2015-2017.
  • הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוס לבוגר מגיל 18 ומעלה חייב להציג אישור אפוטרופסות ברישום לקלפי וברישום לאסיפה הכללית.
  • תתאפשר הצבעה של עד שני חברים בעמותה (2 קולות) שהינם מכוחו של ילד/בוגר אחד. שני הקולות המוענקים לכל משפחה כלולים בתשלום אחד של דמי חבר.
  • הורה או אפוטרופוס, הזכאי להצביע ונבצר ממנו להגיע לקלפי ו/או לאסיפה, רשאי להסמיך את ההורה/אפוטרופוס השני של אותו ילד/בוגר להצביע עבורו בקלפי ו/או באסיפה באמצעות חתימה על נוסח ייפוי הכח המצורף למכתב זה כנספח ג' והצגתו על ידי מיופה הכח, יחד עם צילום ת.ז./רישיון נהיגה/דרכון של מייפה הכח, בעת הרישום לקלפי ו/או לאסיפה.
  • יש לוודא ששני ההורים שהם אפוטרופוסים ו/או אפוטרופוסים אחרים של אותו ילד/בוגר רשומים כחברים באלו"ט על מנת שניתן יהיה לנצל את שני הקולות. במידה ואחד מההורים/אפוטרופוסים לא רשום ניתן להגיש בקשה לרישום עד ליום 28.9.17 באמצעות דוא"ל ronitme@alut.org.il או בפקס: 03-5718194 או באמצעות הטופס המקוון שבאתר אלו"ט בכתובת: alut.org.il בלשונית "הצטרפות". שאלות ובירורים בטלפון 03-7238339 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 16:00.
  • אפוטרופוס יחיד יהא זכאי לקבלת שני קולות ובתנאי שהגיש את "טופס הצהרת אפוטרופוס יחיד" לאישור ועדת הבחירות, כנדרש בנוהל הבחירות, והציג בעת הרישום לקלפי/לאסיפה את האישור החתום ע"י יו"ר ועדת בחירות.