הזמנה להשתתפות במחקר

להורים שלום רב,
בימים אלו נערך מחקר, ע"י  חוקרת בשם : אסנת אחימאיר-כרמל, בית הספר לחינוך, באוניברסיטת בר-אילן.
המחקר מלווה ע"י: פרופ' חפציבה ליפשיץ, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
נושא המחקר: "סיפורי חיים מפי מבוגרים עם ASD".
מטרת המחקר: היא לבחון סיפורי חיים מפי אנשים מבוגרים עם ASD, המגיעים היום לגיל זקנה ומעט מאוד ידוע על תקופת חיים זו. דרך המחקר ניתן יהיה לזהות את הצורך ההולך וגובר ל שירותים המיועדים למבוגרים עם ASD, כמו שירותי תעסוקה, שילוב בקהילה, דיור, בריאות.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה  אליכם בבקשה לשקול  השתתפות  במחקר.
משתתפים המעוניינים  לקחת חלק במחקר יצרו קשר עם החוקרים על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט