הסכם העלאת קצבאות הנכים

מאז חתימת ההסכם להעלאת קצבאות הנכים מגיעות לאלו"ט שאלות רבות, כמו: האם זה קשור גם לאנשים עם אוטיזם? לקצבאות ילד נכה? מה יהיו ההשלכות על אוכלוסיית האוטיסטים, ועוד.
הנה הסבר קצר על מתן קצבת נכות כללית כיום עבור אנשים עם אוטיזם:
נכון להיום לא קיימת כל הגדרה בתקנות הביטוח הלאומי הנוגעות לבוגרים ביחס לאוטיזם. לכן, קצבת הנכות הכללית ניתנת לאנשים עם אוטיזם באמצעות סעיף הדן בנכויות נפשיות וסעיף הדן במוגבלות שכלית התפתחותית.
הזכאות לקצבת נכות כללית מחייבת עמידה בשני תנאי סף: נכות רפואית ואי כושר השתכרות.  גובה הקצבה נקבע על פי שיעור אי כושר ההשתכרות.

חשוב להדגיש – העלאת הקצבאות מחייבת תיקון חקיקה לחוק הביטוח הלאומי ואשר על כן אינה נכנסת לתוקף באופן מיידי.
על פי ההסכם, קצבת הנכות הכללית אמורה לעלות במספר פעימות החל מחודש ינואר 2018 ועד לחודש ינואר 2021. כאשר בינואר 2021 יעמדו קצבאות הנכות על הסכומים שבין 2,100 ₪ עד 4,500 ₪ לחודש, תלוי בשיעור אי-כושר ההשתכרות של האדם הנכה.
עוד הוסכם כי יוקצו 300 מיליון ₪ לשמירה על קצבאות הנכות גם בזקנה ועל תוספת של 75 מיליון ₪ לעידוד תעסוקת נכים.
בכל הנוגע לגמלת ילד נכה – כרגע ההסכם לא מתייחס מפורשות אלא רק קובע שיוקצה סכום של 150 מיליון ₪ להגדלת קצבאות הנכות לילדים כאשר לא ברור מה תהיה טיב ההעלאה.

אלו"ט תהיה שותפה לדיוני החקיקה ותעקוב אחריהם ותפרסם הודעה רשמית ברגע שייכנסו לתוקף.
מידע נוסף על קצבת נכות כללית בקישור זה  https://alut.org.il/?page_id=322