חוק האומנה החדש

ב-6.12.2016 ייכנס לתוקף חוק האומנה החדש המסדיר לראשונה את הנושא בחקיקה.
בכל הקשור לילדים על הרצף האוטיסטי המושמים באומנה, החוק קובע שני עדכונים חדשים הנוגעים לזכויות הילדים ומשפחות האומנה:

  1. משפחות אומנה שמושם אצלן ילד עם מוגבלות לא זכאיות לגמלת ילד נכה, אלא מקבלות תוספת תשלום ממשרד הרווחה ישירות. עם זאת, על פי החוק החדש (סעיף 46ז),  ילד באומנה הזכאי לגמלת ילד נכה, למרות שמשפחת האומנה אינה מקבלת את הגמלה, הילד ומשפחת האומנה זכאים לכל ההטבות הנלוות המגיעות למקבלי גמלת ילד נכה כגון: הנחה במים, הנחה בארנונה, תו חניה, מס הכנסה וכיוצא בזה.
  2. בנוסף,  החוק החדש (סעיף 19) קובע  כי ילד במשפחת אומנה זכאי לכל הזכויות, השירותים וההטבות שזכאי להם ילד שהוא תושב הרשות המקומית בה מתגוררת משפחת האומנה . עבור ילדים על הרצף האוטיסטי, לסעיף זה יש חשיבות בכל הנוגע לוועדות השמה ושיבוץ במוסדות חינוך, הסעות וליווי, קייטנות וכיוצא בזה.

מצורף קישור לחוק:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/839473FF-0408-47D2-A6A6-0250497F627A/211618/ChokOmna2016.pdf