מחסור במיטות אשפוז

לאור פניות רבות בנושא מחסור במקומות אישפוז, במידה וילדכם קיבל המלצה רפואית לאשפוז במחלקות בריאות הנפש אך לא ניתן היה לממש את האשפוז עקב מחסור במיטות המיועדות לאנשים עם אוטיזם, נבקשכם לפנות לעו"ד איילת דיין במייל ayeletd@alut.org.il