מכתב אלו"ט להנהלת הלונה פארק

עידן טורבתי, בן 13 על הרצף בתפקוד גבוה, וללא כל בעיות בריאותיות הגיע בשבוע שעבר עם אביו ובני משפחה ללונה פארק ת"א ועבר שם "השפלה מסחררת", כפי שכינה זאת עיתון "ידיעות אחרונות"  –


הוא הציג  את תעודת נכה הפוטרת אותו מהמתנה בתור והורשה להשתמש רק במתקנים לקטנטנים.  במכתב ששלחה אלו"ט להנהלת הלונה פארק נכתב:

הוא הציג  את תעודת נכה הפוטרת אותו מהמתנה בתור והורשה להשתמש רק במתקנים לקטנטנים.  במכתב ששלחה אלו"ט להנהלת הלונה פארק נכתב:
"קשה לקבל את טענת הנהלת הלונה פארק כי ההפליה שהפגינו כלפי עידן בכל הנוגע לשימוש במתקנים נובעת מכך שיש בדבר "סכנה בטיחותית" למבקרים. אם כך הדבר, מדוע לאחר שעידן התחנן פיזית וירד על ברכיו, נאות המנהל שנכח במקום לאשר לו לעלות על אחד מהמתקנים בפארק שמוגדר כמתקן "אקסטרים". באם הנהלת הלונה פארק אכן טוענת לאותה סכנה בטיחותית הייתכן שהיא נעלמה לאחר תחנונים, ואם חזר בו המנהל מטענת הסכנה הבטיחותית, מדוע האישור היה תקף רק למתקן אחד ולא למתקנים נוספים בעלי מאפיינים דומים. כל זה מוביל למסקנה הבלתי נמנעת שלא מחשבה על בטיחות עמדה לנגד עיניה של הנהלת הלונה פארק. היו אלו דעות קדומות, סטיגמות וסטראוטיפים על אנשים עם מוגבלויות בכלל, ואנשים עם אוטיזם בפרט אשר שהובילו לאותה החלטה מפלה ופסולה."
המכתב כולל גם דרישה מהנהלת הלונה פארק להוציא הנחיה, כי אין להגביל את הנגישות למתקנים של אנשים עם מוגבלות המממשים את זכאותם לקבל שירות ללא המתנה בתור. עוד נכתב, כי "מן הראוי כי ההנהלה תתנצל בפומבי בפני עידן ומשפחתו ותפצה אותם על עוגמת הנפש וההשפלה אשר חוו."