סיוע במימוש זכויות רפואיות וסיעודיות החברות ביטוח

אלו"ט החלה לפעול בשיתוף פעולה עם חברת "מַמֵּשׁ – מיצוי זכויות רפואיות בע"מ" (חברה לתועלת הציבור).

"מַמֵּשׁ" היא מוסד ללא כוונות רווח שמסייע במיצוי זכויות רפואיות וסיעודיות מכל הגורמים הרלבנטיים, על מנת לייתר את הצורך לפנות למתווכי זכויות רפואיות בשוק הפרטי, הגובים עמלות יקרות עבור השירות. ל"מַמֵּשׁ" התמחות ייחודיות במיצוי זכויות רפואיות וסיעודיות מול חברות הביטוח.

במסגרת שיתוף הפעולה עם אלו"ט, יינתן בשלב זה שירות להורים שילדם כבר מבוטח בפוליסה והם מעוניינים לממש את הפוליסה או לתבוע את חברת הביטוח.
חשוב להבהיר, בשלב זה השירות אינו מיועד להורים שחברות הביטוח מסרבות לבטח את ילדיהם.

שירותי חברת "מַמֵּשׁ":

  • ייעוץ במיצוי זכויות רפואיות וסיעודיות בפוליסות ביטוח פרטיות דוגמת כיסוי להתייעצויות אצל רופאים פרטיים, אביזרים רפואיים, בדיקות אבחנתיות וכו' – הכל בהתאם לפוליסה הספציפית שלכם.
  • סיוע בהליך הגשת התביעה לחברת הביטוח. במידה והפנייה היא לצורך הגשת תביעת סיעוד, יש לצרף את כל הפוליסות הקיימות, את האבחונים וחוות דעת מרופא מומחה,  על היותו של הילד סיעודי וזקוק להשגחה וליווי 24 שעות ביממה.
  • סיוע ישירות מול חברות הביטוח במידה ותביעה שהוגשה נדחתה או שאישורה מתעכב.

השירותים של חברת "מַמֵּשׁ" ינתנו למשפחות עם ילדים על הרצף האוטיסטי ללא תשלום.

לפניות ניתן ליצור קשר עם סניף מרכז אלו"ט למשפחה באזור מגוריכם.