פתיחת דלתות להצלחה – מצגות מיום העיון עם ד"ר שור

כלים לשילוב בקהילה 

israel-swat-stephen-shore

סינגור עצמי

israel-self-adv-disclosure

פתיחת דלתות לתעסוקה

israel-opening-doors-to-employment