קורסים ומסלולי הכשרה

אלו"ט רואה חשיבות עליונה בהשכלה , והכשרה של צוותים העובדים עם ילדים עם אוטיזם לאורך כל מעגל החיים.
כאן תמצאו מידע על הכשרות וקורסים שאלו"ט מפעילה כמו גם קורסים ומסלולי לימוד במוסדות אקדמיים.

04-08-2016
03-08-2016
03-08-2016
03-08-2016
03-08-2015
03-07-2016
17-05-2016
05-05-2015
26-05-2013
26-01-2013
26-01-2013