קצבת שירותים מיוחדים

קצבה לשירותים מיוחדים משולמת לנכה הזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום, או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
הקצבה משולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית ונקבעת על פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת.

מי זכאי?

עד ה- 1.4.14, הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ושיעוריה (קיימות שלוש דרגות) עבור מבוטח מגיל 18 ומעלה, נקבעו בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בפעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית, וכן בהתאם לצורך בהשגחה למניעת סכנה לו או לזולת.
החל ה- 1.4.14, שונו הקריטריונים והותאמו באופן מדויק יותר ונכון יותר עבור בוגרים עם אוטיזם, והם מתייחסים גם לצורך בעזרה במשק הבית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.
שימו-לב, הסיכוי לקבלת גמלת שירותים מיוחדים (בניגוד לעבר), הוא גבוה הרבה יותר, ולכן אנחנו ממליצים להגיש תביעה לגמלת שירותים מיוחדים (למי שעדיין לא עשה כן או נדחה), או מי שמבקש לקבל דרגה גבוהה יותר.
באוכלוסייה המצויה על הספקטרום האוטיסטי, רק מי שמקבל קצבת נכות כללית ובנוסף נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% או יותר, רשאי לבקש קצבת שירותים מיוחדים. בוגרים על הספקטרום האוטיסטי הזקוקים להשגחה או עזרה משמעותית בהתנהלות היום-יומית, זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

אל תוותרו והגישו את הבקשה לשירותים מיוחדים, יחד עם הבקשה לקצבת נכות כללית.

שימו לב! בוגר עם אוטיזם הגר במסגרת דיור חוץ ביתית אינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • הבוגר מבוטח בביטוח הלאומי, גילו נע בין 18 ו-90 יום ועד לגיל פרישה והוא נמצא בישראל.
 • הוא מקבל קצבת נכות כללית מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), או הוא אינו מקבל קצבת נכות כללית, אך נקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך;
 • הוא אינו מקבל הטבות על– פי הסכם ניידות.
 • הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

למי פונים וכיצד?

לאחר קבלת האישורים לקצבת נכות כללית, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב לביתכם ולהגיש טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בטופס המיועד לכך.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 •  חשוב לציין כי זכאותם של הבוגרים לקצבה ושיעורה, נקבעים במידה רבה על בסיס קריטריונים תפקודיים. האבחון כשלעצמו אינו מזכה בגמלה.
  על כן יש לצרף:

  • תעודות רפואיות וכל מסמך רפואי רלוונטי אחר, לרבות אישורים על טיפולים, אישורים על נטילת תרופות באופן קבוע, אישורים על בעיות רפואיות נוספות כגון: חרדה, דיכאון, אפילפסיה, אלרגיה ועוד.
  • יש לצרף דו"ח תפקודי מהמסגרת החינוכית/טיפולית/מסגרת צבאית במידה והיה שירות.
  • יש לצרף מסמכים המצביעים על הקשיים התפקודיים המעידים על זכאותו לקצבאות.
  • כל מסמך אחר שיש בו להוכיח את הזכאות לקצבה
  • במידה ויש, אישור על פתיחת תיק אפוטרופסות.
  • פרטי חשבון בנק להעברת הקצבה.לאחר הגשת התביעה תוזמנו להופיע בפני הוועדה רפואית, אשר מורכבת מרופא מומחה (פסיכיאטר או נוירולוג) ומזכיר הישיבה. במקרים מסוימים ייבדק תובע הקצבה גם בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת התלות שלו בזולת. תפקיד הרופא בוועדה הוא לקבוע אילו קשיים וליקויים יש לילדכם ולתרגם זאת לאחוזי נכות, בהתאם לחוקי הביטוח הלאומי.

  במהלך הוועדה, תתבקשו לפרט את הבעיות, הסיבות, לרבות המחלות בגינם הגעתם לוועדה.
  אין זה המקום להתבייש או להתנצל. כאן המקום לפרט, את כל הקשיים של ההתנהלות היום יומית של ילדכם, כגון תיאור הקושי התפקודי, הצורך בהשגחה ובפיקוח.

  חשוב!
  בוועדה יש לכם הזדמנות להגיש מסמכים רפואיים רלוונטיים נוספים, שיתמכו בטענותיכם, ואשר לא הספקתם להגיש.
  אתם רשאים להביא לוועדה הרפואית גם מלווה, על מנת שיעזור לכם (מתרגם, קרוב משפחה, חבר, עו"ד וכו').
  לאחר הוועדה ישלח מכתב הביתה עם ההחלטות בעניינו של ילדכם.

שיעורי הקצבה לבוגרים עם אוטיזם החיים בבית ונמצאו זכאים להשגחה

  • לאחר פעילות מאומצת של המטה המקצועי באלו"ט, יחד עם הורים פעילים, אל מול הביטוח הלאומי ומשרדי הממשלה, עלתה קצבת שירותים מיוחדים לבוגרים עם אוטיזם החיים בבית ונמצאו זכאים להשגחה.
  • כל בוגר עם אוטיזם (מעל גיל 18), אשר נקבעה לו בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי 70% נכות רפואית, ובנוסף מקבל קצבת שירותים מיוחדים, יהיה זכאי באופן אוטומטי לתוספת בגין השגחה.

   מה גובה התוספת שאושרה?

   כל מי שקיבל עד היום 50% גמלת שירותים מיוחדים (הדרגה הנמוכה), יקבל תוספת של 1,675 ₪ לחודש, כאשר סכום גמלת שירותים מיוחדים החדש יעמוד על 3,076 ₪ לחודש. 

   כל מי שקיבל עד היום 105% גמלת שירותים מיוחדים (הדרגה הבינונית), יקבל תוספת של 2,124 ₪ לחודש, כאשר סכום גמלת שירותים מיוחדים החדש יעמוד על 5,046 ₪ לחודש.

    שימו-לב, אין צורך לפנות באופן אקטיבי למוסד לביטוח הלאומי, אין צורך להגיש תביעה חדשה או להופיע מחדש בפני הוועדה הרפואית. התוספת תינתן באופן אוטומטי.

   המוסד לביטוח לאומי יעדכן את התוספת באופן רטרואקטיבי, החל מחודש אפריל 2015. עם-זאת, מאחר והמדובר על מהלך רחב היקף אשר עשוי לקחת מעט זמן, יש להתאזר בסבלנות עד לקבלת התשלום בפועל.

   כמו-כן, מעתה והלאה, בכל מקרה בו הייתה קיימת בעבר זכאות לגמלת ילד נכה בגין אוטיזם, וייקבעו לפחות 70% נכות רפואית במסגרת התביעה לגמלת נכות כללית, יהיה זכאי הבוגר עם האוטיזם לתוספת בגין השגחה באופן אוטומטי, מבלי להידרש להגשת תביעה נוספת לגמלת שירותים מיוחדים או להופיע פיזית בפני הוועדה.

   גם-כאן, באשר לכל המקרים העתידיים, התוספת בגין השגחה (שתשולם בנוסף לקצבת הנכות הכללית), תינתן בהתאם לשתי הדרגות המפורטות לעיל.

  • הגשת ערר לוועדת העררים

ניתן השיג על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין קצבה לשירותים מיוחדים, אולם צריך להבחין בין שני מקרים:

 • מקרה בו הקצבה אינה משולמת עקב אי עמידה בתנאי הסף, שהיא נגזרת של אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו או דרגת אי-כושר להשתכר שנקבעה. במקרה זה יש להגיש ערר על אחוזי הנכות או דרגת אי-כושר להשתכר, במסלול המפורט בפרק העוסק בקצבת נכות כללית.
 •  המקרה השני הינו ערעור על מידת התלות בזולת שמכתיבה את הזכאות ושיעור הקצבה, או מועד תחילת תשלום הקצבה. במקרה זה יש להגיש ערר מנומק בכתב לועדת ערר לשירותים מיוחדים בתוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה. את הערר מגישים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

על החלטת ועדת עררים לשירותים מיוחדים ניתן לערער רק בשאלות משפטיות וזאת בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת ועדת העררים לשירותים מיוחדים.

פרטים נוספים על "קצבת נכות כללית" ו"קצבת שירותים מיוחדים"

ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי http://www.btl.gov.il.

למידע נוסף: כל מה שחייבים לדעת בביטוח לאומי אחרי גיל 18