ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מפסיק לשלם גמלת ילד נכה בגיל 18 ושלושה חודשים. מספר חודשים לפני גיל 18 יש לפנות לסניף המוסד הקרוב לביתכם ולהגיש תביעה חדשה לקצבה. לקצבה הניתנת על-ידי הביטוח הלאומי יש חשיבות רבה, כיוון שכך בעצם נקבעת יכולתם של ההורים לספק לילד שירותים ואיכות חיים.

תהליך קביעת הזכאות לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי, בעבור בוגר עם אוטיזם, שונה באופן מהותי מההליך בו מתבררת זכאותו של קטין עם אוטיזם. זכאותם של הקטינים נקבעת על יסוד קריטריון אבחוני – כלומר, קיומה של הלקות (אוטיזם) מקנה מעצמה זכאות לגמלה בשיעור 100%. לעומת זאת, זכאותם של הבוגרים לגמלה ושיעורה נקבעים במידה רבה על יסוד קריטריונים תפקודיים והאבחון כשלעצמו אינו מזכה בגמלה.

כל הורה שמגיש תביעה חייב לקחת בחשבון שהגמלה ששולמה בשנות הקטינות אינה ערובה או אינדיקציה להמשך התשלום, ויש לצרף לתביעה חוות דעת ומסמכים עדכניים שלא יותירו ספק בדבר הזכאות.

שיעור הזכאות לקצבאות נכות בביטוח הלאומי, נבנה כפאזל סבוך מתוך חוק הביטוח הלאומי.
הרופאים שיושבים בוועדה בודקים יכולות תפקוד, ולכן יש להתכונן היטב לקראת הוועדה הרפואית ולזכור:

  • בוועדות יושבים אנשי מקצוע, שרובם אינם מכירים את הלקות האוטיסטית, את היותה לקות בלתי-נראית ואת תחלואיה.
  • מבחני התפקוד לא נקבעו והותאמו לאנשים עם אוטיזם.
  • העובדה כי חלק מהילדים נראים, ממבט ראשון, בתפקוד גבוה יותר ממה שהם באמת, עלול להטעות את חברי הוועדה.

המלצה חמה!!!

  • יש להדגיש בפני רופאי הוועדה את הקשיים התפקודיים הרבים שיש לילדכם בפעילויות היומיום, לא להירתע ולא לחשוש מכך, אלא להישיר מבט, בגאווה, אל הקשיים ולהדגיש זאת.
  • למרות שאתם גאים בעצמאותם של ילדכם, עליכם לזכור, כי מטרתכם היא לקבל את הקצבה המתאימה ביותר להם.

מהן הקצבאות שניתן לקבל?

  1. קצבת הנכות הכללית (מורכבת מנכות רפואית ומדרגת אי כושר השתכרות).
  2. קצבת שירותים מיוחדים (אפשרית לנכים מעל ל- 60% נכות רפואית).
  • נדגיש, כי רוב רובם של ילדינו, בהגיעם לגיל 18, זקוקים ומקבלים קצבת נכות כללית. רבים מהם אף זקוקים ומקבלים קצבת שירותים מיוחדים.

ישנם מבוטחים שעשויים להיות זכאים לגמלאות נוספות בכפוף לקיומם של ליקויים/נכויות נוספים/נוספות או סיבות אחרות. מסמך זה מתייחס אך ורק לאופן בו מתקיים הדיון בתביעה ל"קצבת נכות כללית" ו"גמלה לשירותים מיוחדים".
אמנם מדובר בשתי קצבאות נפרדות, המשולמות בנפרד, אולם אנו ממליצים להורים להגיש בו זמנית את שתי התביעות ולא להמתין להחלטה בתביעה האחת טרם הגשת התביעה השניה.