שילוב

תלמידים עם אוטיזם  זכאים להיכלל בתוכנית השילוב במסגרתה לומד התלמיד בכיתה בבית ספר בחינוך הכללי. על שילוב התלמידים בכיתה, בנוסף למחנכת, אחראית גם משלבת המלווה אותם בהיקף שעות הנקבע בועדת השילוב בהתאם לדרגת התפקוד שנקבעה לתלמידים. תפקיד המשלבת הוא לתווך בין התלמיד לבין התלמידים האחרים בסיטואציות חברתיות, להטרים את הפעילות ולתמוך בתלמיד במשימות הקשורות ללימודים ולהתארגנות בכיתה. כל זאת במטרה לשפר את התפקוד היומיומי, המיומנויות התקשורתיות והחברתיות ואת יחסי הגומלין בינו לבין תלמידים אחרים.
לכל תלמיד משולב בחינוך הכללי נבנית תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) בתחילת השנה.
בנוסף, זכאי כל תלמיד משולב לסל שילוב הכולל הוראה מתקנת, טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא- רפואיים, הדרכת הצוות המטפל ע"י מומחית התחום במתי"א (מרכז תמיכה ישובי אזורי) וכיוצ"ב.

למי לפנות?  לאחר הרישום לבית הספר יש לפנות למנהל/ת בית הספר ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.

חינוך ביתי

חינוך ביתי הינו חינוך הניתן בבית התלמיד ולא במסגרות החינוך הפורמאליות. הורים שאינם מעוניינים לשלב את ילדם במערכת החינוך הפורמאלית נדרשים לעמוד במספר תנאים, על מנת שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. הסמכות לאשר בקשה לחינוך ביתי של תלמיד בגיל חינוך חובה נתונה בידי המנהל הכללי ומנהלי המחוזות במשרד החינוך. במקרים בהם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים, דיוני הוועדה והביקור במקום בו מתקיימים הלימודים יעשו בהשתתפות המפקח על החינוך המיוחד. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי צריכים להגיש בקשה מנומקת בכתב, הכוללת את גישתם החינוכית ונימוקים להיותה מחייבת חינוך ביתי. כמו כן מחויבים ההורים להציג תכנית לימודית מפורטת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. על ההורים שקיבלו פטור מחינוך חובה להגיש במועד הקבוע מראש עם המפקח על החינוך המיוחד דו"ח המתאר את התקדמות התלמיד וקיומה של תכנית הלימודים. משרד החינוך אינו משתתף בעלותה של תכנית החינוך הביתית.

למי לפנות? למנהל המחוז במשרד החינוך