זכויות בחינוך המיוחד

חוק חינוך מיוחד מעגן את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, מגיל שלוש ועד עשרים ואחד, לחינוך מיוחד חינם.

מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו, להקנות לו ידע ומיומנות, לסגל התנהגות מקובלת בחברה, ולהכינו לשילוב בחברה.

החוק מטיל את האחריות לחינוך מיוחד על המדינה, וכמו כן מסדיר קיומן את קיומן של וועדות השמה ושילוב, הקובעות את זכאות התלמיד לחינוך מיוחד או לשילוב יחידני במסגרות חינוך רגיל.