הנחה במס רכישה

הזכות

על פי תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ד – 1974 , ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי 100% נכות רפואית בתנאי שהדירה תשמש לשיכונו של הילד.
חשוב לשים לב כי אין מדובר ב – 100% גמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה, אלא ב – %100 נכות רפואית, אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על סמך חומרת הליקוי .
לתשומת לבכם, התנאים לקבלת ההנחה מחמירים ומניסיוננו רק בודדים קיבלו את ההנחה בסיומו של התהליך.

למי פונים

יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את הצורך של המשפחה במעבר לדירה המתאימה לצורכי הילד ולצרף טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה וטופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין .
יש לצרף אישור מהביטוח הלאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
את המכתב והמסמכים יש לשלוח באמצעות הדואר או בפקס אל: "מיסוי מקרקעין – הסניף  המרכזי
כתובת דואר: רח' כנפי הנשרים 5 , ת.ד. 1170 ירושלים מיקוד 91010
מס' פקס: 02-6559404.
לפניות ובירורים על התהליך ניתן לפנות למיסוי מקרקעין: 02-6559262 / 1800222337