המועצה הציבורית

המועצה הציבורית מורכבת מאנשי ציבור הפועלים בהתנדבות למען קידום מסרות האגודה. המועצה בוחרת מתוכה 3 נציגים לכל אחת מההנהלות החטיבתיות ומתוכם 3 נציגים לועד המנהל. זוהי רשימת האישים במועצה הציבורית הנוכחית:

 • מאיר שני – יו"ר המועצה הציבורית
 • עמוס שפירא – יו"ר אלו"ט
 • אביגדורי ליאורה – נציגה בהנהלת חטיבת אלו"ט נעורים ונציגה בוועד המנהל
 • אברבנאל איקה
 • אבן אריאל – יו"ר ועדת הכספים
 • איזקסון אורני
 • אראל ישי – חבר ועדת כספים
 • פרופ' בורוביץ ישראל (איזי)
 • בן בסט רונית
 • גביש אבירם – חבר ועדת כספים
 • גולדברג דודי
 • גולדשטיין נמי – יו"ר ועדת ביקורת
 • עו"ד גזית רון
 • עו"ד גפני ערן
 • גרנות חיה – נציגה בהנהלת חטיבת אלו"ט בוגרים ונציגה בוועד המנהל
 • דיאור יעקב
 • הדר נועם – חבר ועדת כספים
 • הירשטיין עמי
 • עו"ד זליכוב עינת – נציגה בהנהלת חטיבת אלו"ט לטף
 • יציב נגה
 • כהן נורית
 • מאור יהושע – חבר ועדת כספים
 • סיטון נורית
 • עמוס ערן
 • פלץ חיים
 • קרופסקי חיים
 • רבין דליה
 • רהב רני
 • רוזן יוסי
 • שובל גדעון
 • שויצקי נחום – נציג בהנהלת חטיבת אלו"ט בוגרים
 • שור אריק
 • עו"ד שורק אייל נורית – נציגה בהנהלת חטיבת אלו"ט לטף ונציגה בועד המנהל
 • פרופ' שני מרדכי
 • תירוש מרגלית