הנהלת חטיבת בוגרים

ההנהלות החטיבתיות  נבחרות על ידי האסיפה הכללית . בהנהלה החטיבתית חברים 8 הורים ו-3 אנשי ציבור. מתוך ההנהלה החטיבתית נבחרים יו"ר חטיבה ונציגי החטיבה לועד המנהל. ב-25 ליוני 2014 התקיימו בחירות להנהלות החטיבתיות.
אלו האנשים שנבחרו להנהלת חטיבת הבוגרים: