הועד המנהל

הועד המנהל מורכב מהורים ואנשי ציבור (חברי המועצה הציבורית). הועד נבחר אחת לשלוש שנים מתוך ההנהלות החטיבתיות ומתוך המועצה הציבורית. הועד מתכנס אחת לחודש, קובע את מדיניות האגודה, ומכריע בסוגיות חוצות חטיבה. ב-25 ליוני 2014  התקיימו בחירות להנהלות החטיבתיות. לאור תוצאות הבחירות להלן חברי הועד המנהל:

נציגי הנהלת חטיבת אלו"ט בוגרים:

נציגי הנהלת חטיבת אלו"ט נעורים וחטיבת אלו"ט לטף:

 נוסף על אלו, מכהנים בוועד המנהל אנשי ציבור מן המועצה הציבורית: