ועדות פעולה

החלטות ההנהלה מתבצעות באמצעות כמה ועדות פעולה:

שם הועדה

מטרה

חברי הועדה

רכז הועדה

ועדת כספים

גוף מייעץ לוועד המנהל לצורך גיבוש מדיניות תקציב, אישור תקציב ואישור דו"חות כספיים.

נציגי ציבור:
חיים פלץ – יו"ר ועדת כספים;
ישי אראל, יהושע מאור, נועם הדר
נציגי הורים:
אשר זיסמן
רומן מורבייב
נציגי המטה:
איתן מזרחי – מנכ"ל
דלית עקיבא – מנהלת כספים

דלית עקיבא

ועדת חריגים – אגודתית

טיפול בבקשות פרט בכל הקשור לתשלומים וכספים.

נציגי הורים:
אליאב שני-דור
איציק פרנקו
נציגי המטה:
גל אפנג'ר

גל אפנג'ר

ועדה לקבלת חברים חדשים

 קבלת חברים חדשים לעמותה

נציגי הורים:
אליאב שני-דור

אינה זילבר

וועדות היגוי לליווי מסגרות

ועדות היגוי המתנהלות בבתים לחיים ובמרכזי התעסוקה, מבצעות תפקידן עפ"י נוהל ועדת היגוי. מורכבות ממנהל המסגרת, נציגי הורים מהמסגרת, נציגי לשכת רווחה מקומית, נציגי משרד הרווחה, נציגי מטה החטיבה, ונוספים עפ"י צורך.