ועדת ביקורת

ועדת ביקורת היא מוסד חובה בעמותה עפ"י חוק העמותות.
באלו"ט מכהנים בוועדה הורים הנבחרים ע"י האסיפה הכללית ובראשה עומד נציג של המועצה הציבורית. ועדת הביקורת בודקת את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה בהתאם לנדרש בחוק, ומדווחת על פעולתה ומסקנותיה לאסיפה הכללית.

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

גולדשטיין נמי

יו"ר ועדת ביקורת

ngoldstein@deloitte.co.il

אשד לוקר מיכל

נציגה בוועד המנהל

MichalLE@tauex.tau.ac.il

שטיינברג עופר

s_o@012.net.il

רו"ח – רוזנבלום הולצמן אורי

מבקר פנים של אלו"ט

urih@rhcpa.co.il