אגף לוגיסטיקה

חן סורוקה
שם: חן סורוקה
תפקיד: מנהל אגף לוגיסטיקה
השכלה: BA- בתקשורת וניהול - האוניברסיטה הפתוחה
קריירה: ניהל את הלוגיסטיקה, הרכש והתשתיות במספר עמותות וארגונים חברתיים
מייל: chens@alut.org.il
טלפון: 03-5718188 שלוחה 328

אגף לוגיסטיקה עוסק במתן שירותים לחטיבות השונות ולאגפי המטה בתחומי הרכש, המלאי, אחזקה ובינוי. האגף קשוב לצורכי המסגרות, החטיבות והאגפים ופועל מתוך גישה שירותית ותומכת.
באחריות האגף תכנון, ניהול, הפעלה ותאום בין כל הפעילויות בתחומים אלו לבין פעילות החטיבות והאגפים בשוטף ובפיתוח ושילובן ביעילות ובחסכון לצורך השגת מצוינות בתפקוד הארגון.
מנהל האגף הינו חלק ממטה אלו"ט ואחראי לתאום עבודת האגף אל מול אגפי המטה והחטיבות.