הנהלת חטיבת הטף

ד"ר אהוד מירון – יו"ר הנהלת חטיבת אלו"ט נעורים – ehudmi1@yahoo.com
ד"ר שמוליק מירון  – יו"ר ועד מנהל –  niv1000@012.net.il
איציק פרנקו – avidar@012.net.ilif3873@gmail.com
עו"ד נורית אייל שורק  – מועצה ציבורית, נציגה בועד המנהל – nuritse@barak.net.il
עו"ד עינת זליכוב – מועצה ציבורית – einatzeli@windowslive.com