הנהלת חטיבת נעורים

ההנהלות החטיבתיות  נבחרות על ידי האסיפה הכללית . בהנהלה החטיבתית חברים 8 הורים ו-2 אנשי ציבור. מתוך ההנהלה החטיבתית נבחרים יו"ר חטיבה ונציגי החטיבה לוועד המנהל.
ב-25 ליוני 2014 התקיימו בחירות להנהלות החטיבתיות.
אלו האנשים שנבחרו להנהלת חטיבת נעורים:

הנהלת חטיבת אלו"ט נעורים :