ביטוח לאומי

גמלת ילד נכה הינה קצבה חודשית המשולמת לילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות הוריהם על ידי הביטוח הלאומי.

ילד מגיל 90 יום ועד גיל 18 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי זכאי ל 100% גמלת ילד נכה. נכון ל- 1.1.2014 הגמלה עומדת על סכום של 2561 ₪.

את התביעה לגמלה על ההורה להגיש באמצעות טופס בקשה לגמלת ילד נכה בצירוף אבחונים העומדים בדרישות חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות (אבחון משולב הנערך הן על ידי רופא והן על ידי פסיכולוג) , בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

גמלה רטרואקטיבית- ניתן להגיש בקשה לגמלה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.

הגדלת שיעור הגמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת: ילד מעל גיל 3 התלוי לחלוטין בזולת בכל שעות היממה ובכל פעולות היום יום (הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית) ואשר עמד במבחני התלות של ביטוח לאומי זכאי לתוספת גמלה של 28%.

אישור על גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי דרוש לשם קבלת זכויות מגופים אחרים כגון:

1.משרד הרווחה- זכאות למעון יום שיקומי
2. משרד התחבורה- קבלת תו נכה ופטור מתשלום אגרת רישוי
3. הרשות המקומית- הנחה בתשלומי ארנונה
4. הנחה במים
5. מס הכנסה- נקודות זיכוי
6.בזק- הנחה בתשלומי טלפון ביתי
7.רשות האוכלוסין וההגירה- אישור העסקת עובד זר.
8. פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום מלווה
9. הנחה בחשמל- למקבלי קצבת תלות בלבד.

קראו עוד על הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה והליך התביעה.