גיל 3-6

גני ילדים באחריות משרד החינוך.

חוק החינוך המיוחד משנת 1988 מגדיר 3 סוגי גנים:

גן טיפולי

גן המיועד לילדים מעל גיל 3 עם עיכובים התפתחותיים שונים. גן זה יכול להכיל מגוון של לקויות או להיות מאופיין בטיפול בלקות אחת ספציפית. מספר הילדים בגן נע בין 8 ל-14. צוות הגן כולל גננת לחינוך מיוחד, סייעת ותרפיסטים שונים. לכל גן טיפולי מוקצות מספר שעות פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי החינוכי של הרשות המקומית, בה נמצא הגן. בגנים רבים יש שעות שילוב בגן רגיל בהיקף של מספר שעות שבועיות ועד ליום-יומיים בשבוע.
דוגמא לגן טיפולי הוא גן שפתי אליו בדרך משובצים בדרך כלל בו ילדים שהלקות שלהם היא מילולית.

גן תקשורתי

גן המיועד לילדים המאובחנים עם אוטיזם . מספר התלמידים בגן נע בדרך כלל בין 5 ל- 8 תלמידים מקסימום. שנת הלימודים בגן התקשורת נפתחת ב-27.8 ונמשכת עד ה-9.8. בגן מונהג יום לימודים ארוך, עד השעה 16:45, והילדים בגן נהנים מזכויות נוספות כדוגמת הזנה, הסעות ומלווה להסעה, טיפולים פרא- רפואיים בהיקף של כ- 3.4 ש"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ב.

בחלק מגני התקשורת מכניסות עמותות מכסת טיפול בריאותי מקדם ( סל טיפולים) בכוללת מספר רב של טיפולים נוספים

בכל גן טיפולי ,שפתי או תקשורתי, ישנה גננת שהוכשרה בחינוך מיוחד וסייעת. בצוות הגן ישנם גם תרפיסטים שונים, בדרך כלל: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מטפלים באמנות (מוסיקה, ציור, דרמה). לכל גן טיפולי מוקצות מספר שעות של פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית בה נמצא הגן.

למי לפנות? לאגף חינוך ברשות המקומית, לבקש ועדת השמה. לצרף את האבחונים הרלוונטיים.

גן משולב

גן לילדים מעל גיל 5 המכיל ילדים מהחינוך הרגיל וילדים מהחינוך המיוחד. מספר הילדים המקסימלי בגן הוא 30, שמתוכם עד 10 ילדים שזכאים לחינוך מיוחד, כשלרוב מדובר בילדים עם בעיות התנהגות ועיכובים התפתחותיים מכל סוג שהוא. צוות הגן כולל שתי גננות, גננת רגילה וגננת לחינוך מיוחד, וסייעת.

למי לפנות? לאגף חינוך ברשות המקומית, לבקש ועדת השמה. לצרף את האבחונים הרלוונטיים.

שילוב יחידני בגן

ילדים בגיל חינוך חובה זכאים לשילוב יחידני בגן רגיל. על שילוב הילדים בגן, בנוסף לגננת, אחראית גם משלבת, המלווה אותם בין 7 ל- 30 ש"ש, בהתאם לדרגת תפקודם. בנוסף זכאי כל ילד משולב לסל שילוב, הכולל הוראה מתקנת, טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא- רפואיים, הדרכת הצוות המטפל וכיוצ"ב. ראוי להדגיש, כי כיום גם ילדים בגילאי 3-4 זוכים לשילוב בהתבסס על תקציב מיוחד שהוקצה לכך על ידי שר החינוך.

הסייעת משתלבת בתכנית החינוכית של הגן כשהיא צמודה לילד, ותפקידה לתווך בינו לבין הילדים האחרים בסיטואציות חברתיות, לתמוך בילד בפעילות הגנית, כל זאת במטרה לשפר את התפקוד היומיומי, המיומנויות התקשורתיות ואת יחסי הגומלין בינו לבין ילדים אחרים. השירות ניתן בגנים של משרד החינוך.

למי לפנות? לאחר הרישום לגן יש לפנות למרכז תמיכה ישובי אזורי (מתי"א) ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.