משרד הרווחה

במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ישנו שירות לטיפול באדם עם אוטיזם והוא זה שאחראי על מתן שירותים לילדים ומבוגרים המאובחנים על רצף האוטיזם. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים להנגשת השירות עבור תושבי הרשות. רק מי שמוכר על ידי השירות זכאי לקבל את שירותי משרד הרווחה, גם כאשר השירותים ניתנים על ידי גורמים או עמותות אחרות כמו אלו"ט.

משפחה המוכרת על ידי השירות לאוטיזם ב משרד הרווחה זכאית לקבל

  • מעון יום שיקומי לילדים עד גיל 3 (על פי חוק).
  • שעות שילוב לפעוט עד גיל 3 השוהה במעון יום פרטי או ציבורי שבפיקוח משרד התמ"ת.
  • סיוע במימון חונך בבית המשפחה, לשעות אחר הצהרים, מגיל 3 ומעלה.
  • קייטנות ונופשונים ייחודיים
  • מועדוניות לפעילות פנאי בשעות אחר הצהרים.
  • מסגרת לדיור חוץ ביתי.
  • מסגרת תעסוקה לבוגרים
  • ועוד – הדרכה, הנחייה, ייעוץ וטיפול לילדים ולמשפחות.

למי פונים?
לעובדת הסוציאלית במחלקת הרווחה ברשות המקומית ולצרף את המסמכים הרלבנטיים.

קראו עוד על הזכויות ועל הליך ההכרה במשרד הרווחה.