חלופות למעון יום שיקומי- פעוטות על הרצף

חלופות חינוכיות/טיפוליות עבור פעוט עם אוטיזם אשר לא נמצא עבורו מקום במעון יום שיקומי

מידע למשפחות

[תאריך עדכון: 01/2021]

בעקבות עתירה שהוגשה על ידי אלו”ט בשנת 2017, נקבע כי פעוט עם אוטיזם אשר יועד לשיבוץ במעון יום שיקומי ייעודי לפעוטות עם אוטיזם ולא נמצא עבורו מקום, יהיה זכאי לחלופות הבאות:

! לתשומת לבכם, החלופות אינן חלות על ילד אשר הוריו בחרו בשילוב יחידני ולא ביקשו להשתבץ למעון יום שיקומי.

1.  ממשרד הרווחה זכאי הפעוט לסייעת במעון מפוקח או בביתו, בהיקף של 180 שעות חודשיות – על מנת לממש את הזכות יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברשות המקומית.

2. ממשרד הבריאות זכאי הפעוט להחזר כספי עבור טיפולים פרא רפואיים כמפורט להלן:

✔️ ההחזרים ינתנו בעד טיפולים בתחומי הטיפול המוכרים במשרד הבריאות: פסיכולוגיה קלינית/התפתחותית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, ניתוח התנהגות, וטיפול באמנות.

✔️ ההחזרים יינתנו כנגד קבלות (ראו פירוט בהמשך)

✔️ גובה ההחזרים:

ניתן לבחור באחת מן האפשרויות הבאות, לפי הכיסוי הגבוה יותר:

– כעד שבעה טיפולים בשבוע בתעריף החזר בסך ₪135.13 לשעת טיפול

או

תקרת החזר כללית בסך 3,973 ₪ בחודש

✔️  ההחזרים יהיו בגין טיפולים שניתנו בפועל במהלך שנת הלימודים, מרגע הזכאות וההכרה ועד לסוף חודש אוגוסט.

✔️  לבקשה להחזרים יש לצרף:

  • מסמך מהרווחה המאשר כי לא בוצע שיבוץ במעון יום שיקומי בשל מחסור במקום
  • טופס פתיחת מוטב (להוראות למילוי הטופס לחצו כאן)
  • טבלה המפרטת טיפולים וסכומים שהוצאו בגינם
  • צילום המחאה של מבקש ההחזר המופיע בטופס פתיחת המוטב
  • קבלות (העתק נאמן למקור) – בכל קבלה יופיעו: *תאריך הטיפול, *הסכום ששולם, *פרטי המטפל, *מקצוע, *מספר רישוי (במידה ומדובר במטפל במקצוע הדורש רישוי)
  • את הבקשה והמסמכים המצורפים לה יש לשלוח באמצעות דוא”ל למשרד הבריאות, לכתובת:  Netanel.meisels@moh.gov.il

  *לאיגרת משרד הבריאות בנושא לחצו כאן

 

בכל בעיה במימוש הזכות ניתן לפנות אל מרכזי אלו”ט למשפחה:

מרכז  >  family-1@alut.org.il    03-6706077

ירושלים  >  02-5665294   family-j@alut.org.il

צפון  >  04-9885590   family-n@alut.org.il

חיפה > family-h@alut.org.il 04-8101569

דרום  >  08-6431528   family-s@alut.org.il

החברה הערבית > 052-4237535 family-a@alut.org.il