העסקת עובד זר

הזכות

מתן זכאות להעסקת עובד זר לבוגר אשר זקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות.

מי זכאי?

אדם אשר נקבעה זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

(מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר).

למי פונים?

הטיפול בנושא עובדים זרים נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.

תהליך העסקת עובד זר כולל:

 1. הגשת בקשה ליחידת הסמך במשרד המסחר התעשייה והתעסוקה לקבלת היתר עקרוני להעסקת עובד זר (את הבקשה ניתן להגיש באופן עצמאי או דרך הלשכות הפרטיות המורשות-חברות כח אדם מורשות להעסקת עובד זר).
 2. פנייה ללשכה פרטית מורשות להעסקת עובד זר לבחירת העובד ובקשת ויזה עבורו במשרד הפנים.

המסמכים הדרושים:

1) על מנת לקבל היתר עקרוני להעסקת עובד זר:

 1. יש למלא את שלושת הטפסים, המופיעים בקישור זה :
  • טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
  • טופס ב'- התחייבות מעסיק
  • טופס ג' – הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
 2. יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:
  • אישור על תשלום אגרת בקשה (בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח(.
  • צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר(.
  • באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.
  • אישור בגין זכאות לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) יועבר ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת ההיתרים – ענף סיעוד ואין צורך לצרפו לבקשה המוגשת ליחידה, וזאת בכפוף לחתימת המבקש על כתב ויתור על סודיות רפואית המצורף לטפסי הבקשה.
 3. לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף בנוסף:

צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).

את הטפסים והאישורים הנדרשים יש לשלוח ליחידת הסמך, ענף הסיעוד:

ירושלים – רח' בן יהודה 34 קומה 13, בניין מגדל העיר, טל': 6229813/4 – 02.
ת"א – רח' דרך שלמה 53 קומה ד'ף מיקוד: 66089, טל': 5125422/6 – 03.
צפון – רח' פל ים 7, בניין צים, ת.ד. 109, מיקוד: 31003, טל': 8606703/4 – 04.
דרום – רח' אלומות 12, בניין משובית, קומה ב', א.ת. עומר, טל': 6253017 – 08.

קבלת האישור אורכת כחודשיים ותשלח בדואר.

2) לאחר קבלת האישור יש לפנות ללשכה פרטית מורשת להעסקת עובד זר (אחת או יותר) ולברר פרטים אודות עובדים מתאימים הנמצאים בארץ עם רישיון ופנויים לעבודה או, לחילופין, עובדים הנמצאים עדיין בארץ המוצא ומעוניינים בעבודה מן הסוג הזה. כשנמצא העובד המתאים חברת הכוח אדם תפנה למחלקת האשרות במשרד הפנים לשם הוצאת אשרה לעובד לצורך שהייתו ועבודתו בארץ.

 • העובדים מגיעים ארצה, לרוב, עם עברית ברמה בסיסית, לאחר הכשרה בת מספר חודשים בארץ המוצא. ניתן לבקש עובד דובר עברית שוטפת אך השכר יהיה גבוה יותר וייתכן וייקח זמן רב יותר למציאת עובד מתאים.
 • החוק אינו מתיר שותפות של שתי משפחות בהעסקת עובד יחיד שכן העובד מקבל ויזה לפי המשפחה המסוימת בה הוא מתעתד לעבוד.

מידע חשוב בעקבות שינוי שיטת ההעסקה

 • לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מההורה המעסיק/ מהעובד הזר בגין עצם הרישום. הלשכה כן רשאית לגבות 70 ₪ לחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק כגון: ביקורים רבעוניים, סיוע בפיתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים והארכת תוקף היתרים ואשרות וכד'.
 • הלשכה רשאית לגבות עד 2,000 ₪ מהמעסיק במקרה של תיווך/ השמה של עובד זר חדש לעבודה אצלו.
 • באם המעסיק פיטר את עובדו או העובד עזב את המעסיק – על המעסיק לדווח ללשכה.
 • אם קלט המעסיק עובד חדש, עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה.
 • לא ניתן להאריך אשרת עבודה ללא שהעובד והמעסיק נרשמו כאמור.

ניתן לקבל מידע מוקלט או מענה טלפוני בקו מידע ארצי, מח' היתרים בסיעוד, שמספרו:
1-700-707-147