אסיפה כללית

10 בנובמבר 2022

לכבוד:

חברי אלו"ט

 

שלום רב,

 

הנדון : הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין והודעה על סדר יום 

 

מתוקף סמכותי שעל פי ס' 27.2 ד' לתקנון אלו"ט, הריני מתכבד להזמינכם לאסיפה כללית שלא מן המניין, שתתקיים ביום ראשון, בתאריך ה- 27 בנובמבר 2022, בשעה 16:00

 

לתשומת לבכם – 

* לפי התקנון, כדי שניתן יהיה לדון ולהצביע על נושאים שעל סדר היום בשעת פתיחת האסיפה (16:00), יידרש קוורום של 25% מבעלי זכות הבחירה בעמותה. אחרת, ניתן יהיה לדון ולהצביע בכל קוורום, שעה מפתיחת האסיפה, דהיינו בשעה 17:00.   

* האסיפה תתקיים באמצעות זום. לקבלת קישור לזום יש לפנות לאיריס כסיף, מנהלת לשכת מנכ"ל, באמצעות המייל: irisk@alut.org.il.

* כל משתתף באסיפה הכללית, מתבקש להיכנס לזום באמצעות שמו המלא, לצרכי זיהוי

* ההשתתפות באסיפה הכללית מותנית בתשלום דמי חבר. אנא הסדירו את התשלום במועד. 

 

סדר יום לאסיפה הכללית:
 • 16:00- פתיחה-  מנכ"ל  אלו"ט, מר דדי עטאס.

 • אישור הדו"ח הכספי והדוח המילולי של העמותה לשנת 2021 – יוצג ע"י רו"ח קובי שטיינמיץ, משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' ורו"ח פזית אביקסיס, מנהלת הכספים של אלו"ט

 • הצבעה 

 • סגירת האסיפה.  
      
  בברכה,
  עמוס שפירא 
  יו"ר אלו"ט

 *   המעוניינים לעיין בדו"ח הכספי לפני האסיפה, מוזמנים לפנות ביום 23.11.22 לאיריס בלשכת מנכ"ל אלו"ט. 

 *   רשאי להשתתף באסיפה, לקבל חומרים לעיון ולהצביע, רק חבר ששילם דמי חבר לשנים 2021-2023.

 *   כל מי שאין באפשרותו ליצור קשר באמצעות הזום, מוזמן להתקשר עד לתאריך 23.11.22 לאיריס מנהלת לשכת מנכ"ל,  לטל':  03-7238302.

 *    בכל מקרה שתתעורר בעיה טכנית במועד האסיפה, ניתן להתקשר לטל' 03-7238369