ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מפסיק לשלם גמלת ילד נכה בגיל 18 ושלושה חודשים. מספר חודשים לפני גיל 18 יש לפנות לסניף המוסד הקרוב לביתכם ולהגיש תביעה חדשה לקצבת נכות כללית. לקצבה הניתנת על-ידי הביטוח הלאומי יש חשיבות רבה, כיוון שכך בעצם נקבעת יכולתם של האדם או של האפוטרופוסים שלו להבטיח אמצעי מחייה להספקת שירותים ואיכות חיים.

תהליך קביעת הזכאות לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי, בעבור בוגר עם אוטיזם, שונה באופן מהותי מההליך בו מתבררת זכאותו של קטין עם אוטיזם. זכאותם של הקטינים נקבעת על יסוד קריטריון אבחוני – כלומר, קיומה של אבחנה לאוטיזם המוכרת על-ידי הביטוח הלאומי מקנה מעצמה זכאות לגמלה בשיעור 100%. לעומת זאת ספר הליקויים של הביטוח הלאומי  אשר בהתאם לו נקבעת הזכאות לגמלת נכה כללית לא כולל היום סעיף ייעודי לאוטיזם. לפיכך כאשר מדובר בבוגרים בגיל 18 ומעלה, האבחון כשלעצמו אינו מזכה בגמלה והזכאות לגמלה ושיעורה נקבעים במידה רבה על יסוד קריטריונים תפקודיים ויכולת השתכרות.

קבלת גמלת ילד נכה עד גיל 18 אינה  ערובה להמשך הזכאות לקצבה בחיים הבוגרים, וחשוב לצרף לפניה לביטוח לאומי חוות דעת ומסמכים עדכניים ומפורטים שלא יותירו ספק בדבר הזכאות.
יש להתכונן היטב לקראת הוועדה הרפואית ולזכור:
בוועדות יושבים אנשי מקצוע, שרובם אינם מומחים באוטיזם, לא מודעים להיותה מוגבלות בלתי-נראית ולקשיים התפקודיים שנלווים לאוטיזם.
העובדה כי חלק מהאנשים עם אוטיזם נראים, ממבט ראשון, בתפקוד גבוה יותר ממה שהם באמת, עלול להטעות את חברי הוועדה.
מומלץ להדגיש בפני רופאי הוועדה את הקשיים התפקודיים הרבים הקיימים בפעילויות היומיום ואת היבטי החיים השונים בהם יש צורך בתמיכה. תוכלו לקרוא עצות ההורים בנושא

מהן הקצבאות שניתן לקבל?

  1. קצבת הנכות הכללית (מורכבת מנכות רפואית ומדרגת אי כושר השתכרות).
  2. קצבת שירותים מיוחדים (אפשרית לנכים מעל ל- 60% נכות רפואית).
  • נדגיש, כי הרבה מהמאובחנים עם אוטיזם, בהגיעם לגיל 18, זקוקים ומקבלים קצבת נכות כללית. חלקם אף זקוקים ומקבלים קצבת שירותים מיוחדים.
  • ישנם מבוטחים שעשויים להיות זכאים לגמלאות נוספות בכפוף לקיומם של נכויות נוספות או סיבות אחרות. מסמך זה מתייחס אך ורק לאופן בו מתקיים הדיון בתביעה ל"קצבת נכות כללית" ו"גמלה לשירותים מיוחדים".אמנם מדובר בשתי קצבאות נפרדות, המשולמות בנפרד, אולם אנו ממליצים כי במקרים בהם יש צורך גם בהגשת תביעה לגמלת שירותים מיוחדים להגיש בו זמנית את שתי התביעות ולא להמתין להחלטה בתביעה האחת טרם הגשת התביעה השנייה.