הנחה בתעריף תשלום המים והחשמל

הנחה בתעריף תשלום החשמל הביתי

הזכות

בוגרים שמלאו להם 18 שנים וטרם הגיעו לגיל פרישה, המצויים על הספקטרום האוטיסטי ומקבלים קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה, זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים מידי חודש, בשימוש ביתי בלבד. ביטוח לאומי יעביר לחברת החשמל את שמות הבוגרים הזכאים, וההנחה תתעדכן באופן אוטומטי.
הזכאי או ההורה/האפוטרופוס יפעלו לרישום החוזה בחב' החשמל על שם הזכאי באמצעות פנייה למרכז השירות הטלפוני של חב' החשמל 103.

הנחה בתעריף תשלום המים הביתי

לבוגרים שמלאו להם 18 שנים, המצויים על הספקטרום האוטיסטי, שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות, או שנמצאו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, תינתן תוספת של .3.5 מ"ק לזכאי לחודש לתעריף הבסיסי . ההטבה תינתן לצרכנים ביתיים בלבד, בגין הנכס בו הם מתגוררים. *כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לקבל 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף הנמוך.

ביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי את פרטי הזכאים ואין צורך לפנות באופן אקטיבי ולבקש את ההטבה המגיעה לכם.

בכל פנייה בנושא זה ניתן לפנות למוקד של רשות המים בטלפון: 076-5300905