שירות צבאי

כמו כל המועמדים לשירות ביטחון (מלש”בים), ככלל גם צעירים וצעירות על רצף האוטיזם מקבלים פניה בכתב מצה”ל.
ביטוח לאומי מעביר לצה”ל מידע רפואי  אודות כל המלש"בים הזכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%, ובכלל זה על מלש"בים עם אוטיזם, וזאת מכוח חוק שירות ביטחון. באם המידע הועבר על ידי ביטוח לאומי עוד בטרם מלאו לצעיר 16 וחצי ,  לא יישלח אליו זימון לצו ראשון והוא יעבור למסלול פטור ללא נוכחות.

מאחר שהמידע מביטוח לאומי לא תמיד מועבר בזמן או באופן מלא, אם מעוניינים להימנע מקבלת הצו הראשון, מומלץ להעביר לצבא מסמכים כבר בגיל 16 ו-4 חודשים. את המסמכים ניתן להעביר דרך אלו"ט באופן עצמאי ללשכת הגיוס המקומית/למייל של מיט"ב meitav@idf.gov.il.

המסמכים שיש להעביר הם:

  1. אבחון – חובה
  2. אישור מביטוח לאומי – רצוי
  3. החלטת ועדת השמה/שילוב/זכאות ואפיון – רצוי
  4. דוח חינוכי – רצוי
  5. דוח עדכני מפסיכיאטר בלבד – רצוי (במקרים מסוימים הצבא ידרוש את זה כחובה)

גם אם כבר קיבלתם צו ראשון ואתם מעוניינים במסלול של פטור ללא נוכחות אפשר להעביר את המסמכים לצבא (ישירות או דרכנו) ותועברו למסלול של פטור ללא נוכחות.

לכל צעיר שמועבר למסלול פטור ללא נוכחות,  נשלח מכתב מהצבא להסכמה להליך פטור ללא נוכחות ויש לחתום עליו ולהחזירו לצבא על פי ההנחיות המופיעות בו –דרך האזור האישי באתר מתגייסים, ישירות למייל של מיט"ב meitav@idf.gov.il או לפקס 03-7373408.

באם לא תחזירו את הטופס חתום במשך חודשיים-שלושה לאחר שליחתו אליכם – תתקיים ועדה ללא נוכחות גם בלי הסכמתכם.

כחצי שנה לאחר תחילת הליכי הפטור, אם לא היו סיבוכים מיוחדים, תעודת הפטור אמורה להישלח אליכם בדואר.

לאחר שעודכן במערכת הצבאית כי המלש"ב בסטאטוס של פטור ניתן להנפיק את הפטור גם בלשכת הגיוס המקומית – אך זה מצריך נוכחות של המלש"ב.

חשוב!- בתעודת הפטור אין ציון שהשחרור ניתן בגין בריאות הנפש.

יש להדגיש ששמורה לכם האפשרות לא לחתום על הסכמה להליך ללא נוכחות ואז המלש"ב יזומן לוועדה רפואית בנוכחותו. חשוב לדעת שבמידה וההורים רוצים להתלוות לוועדה יש לקבל לכך אישור מראש מלשכת הגיוס.

שתי אפשרויות גיוס לנער/ה על הרצף האוטיסטי:
מסלול של גיוס חובה (עבור תפקודים מאד גבוהים) – מקבלים פרופיל 45, תחת ליקוי נפשי.
מסלול התנדבות – עבור מי שקיבל פטור משירות ביטחון, ומבקש להתנדב.

מסלול גיוס חובה

במידה ויקבע שהמועמד לשרות ביטחון (מלש"ב) יכול לשרת בצה"ל הוא יידרש לביצוע הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס ובכללם מבחנים פסיכומטריים ראיון אישי ובדיקות גופניות. אם המלש"ב לקוי למידה או סובל מבעיות ריכוז וקשב מומלץ בחום להעביר את האבחון הדידקטי על מנת שיקבל את מירב ההתאמות המתאימות לו עפ"י הקריטריונים הצה"ליים.

השירות הצבאי

כל חייל המגויס לשירות צבאי מחויב בטירונות, במהלך הטירונות הוא יקבל נשק. פרופיל 45 אינו מקנה בהכרח זכאות לשיבוץ קרוב לבית, אך מחייב את המפקד לאפשר לחייל לצאת הביתה לפחות פעמיים בשבוע בתום יום הפעילות הצבאי.
חשוב לציין כי לאחר קביעת הקב"א השיבוץ יעשה ע"י השליש, שאינו מקבל אינפורמציה באשר למצבו של הנער, וכי אין אפשרות להתערב בשיבוץ או לשלוט במי יהיו המפקד או החברים ליחידה ולטירונות של הנער.

מסלול התנדבות

1. האפשרות להתנדב אפשרית רק בעקבות קבלת הפטור משירות. תהליך הנידוב אורך זמן רב, ולכן רצוי להגיש את בקשת ההתנדבות מיד עם קבלת הפטור – אין צורך לחכות שהפטור יגיע אליכם בדואר מספיק שהפטור מעודכן במערכת. יש לגשת ללשכת הגיוס הקרובה לבית, לפנות למדור פרט- לאחראי\ת מתנדבים ולהגיש בקשת התנדבות, או לשלוח את הבקשה לפקס 03-7387157.
2. לאחר הגשת הבקשה ישנם מספר הליכים בלשכת הגיוס שצריך לעבור:
מבחנים פסיכוטכניים, ראיון אישי (במידה ולא נעשו בצו ראשון), ועדה רפואית נוספת ואימות נתונים.
המועמד להתנדבות יזומן לבדיקת פסיכיאטר במרפאת בריאות הנפש המרכזית בתל השומר.
במידה וימצא כשיר-יועבר עניינו לטיפול תא מתנדבים על מנת למצוא לו תפקיד מתאים. התפקיד לכשימצא-צריך להיות מאושר ע"י מחלקת בריאות הנפש במקרפ"ר.
3. באם קיימות בעיות רפואיות נוספות לפני הזימון לועדה ע"פ הנחיות הרופא, יהיה צורך לעדכן בהן את לשכת הגיוס בכדי שניתן יהיה לקבל זימון לועדה רפואית. לאחר קבלת החומר הנדרש, התיק יועבר לרופא אשר יבחן שוב את נושא הנידוב בהיבטים הרפואיים. תקופת ההמתנה לוועדה תיארך בהתאם לדרישות אלו.
במקביל להעברת התיק לגורם הרפואי המוסמך, ישלח לבית המועמד שאלון העדפות. עליו יהיה לדרג את התפקידים ולהחזירו לתא מתנדבים תוך שבועיים.
4. זימון לועדת מתנדבים- בועדת המתנדבים יוחלט האם המועמד מאושר להתנדבות מבחינה רפואית, וכמו כן, תינתן האפשרות לבחור את מועד הגיוס.
5. חודש לפני מועד הגיוס, המועמד ישלח לראיון על פי התפקידים שדירג בשאלון העדפות. השיבוץ ייקבע תוך התחשבות בהעדפות הנער, בהקלות הרפואיות כפי שבאו לידי ביטוי בועדת המתנדבים ובצרכי הצבא.
6. יום הגיוס- יש להגיע בבוקר ללשכת הגיוס הקרובה משם יצא אוטובוס לבסיס מיטב (לשעבר בקו"ם) ע"מ לעבור שרשרת חיול. בסוף היום לאחר ההתחיילות ניתן יהיה לחזור הביתה. ביום ראשון יהיה על המתנדב להתייצב בצריפין בבה"ד 7 שם יעבור השתלמות מתנדבים בת 5 ימים בה מועברים בעצם תכנים של טירונות (למתנדבים יש פטור מטירונות לכן הם עוברים את ההשתלמות). ביום החמישי יתקיים טקס השבעה בנוכחות ההורים וכמובן כל חייל יקבל צו ליום ראשון שלאחר מכן להתייצב ביחידתו המיועדת.

לידיעתכם:
√ על-פי ההנחיות החדשות בצה"ל, משך השרות של חיילים מתנדבים אשר לא נמצאו כשירים לשרות ביטחון מסיבות רפואיות גופני/נפשי טרם הגיוס והתנדבו לשרות יעמוד על 24 חודשים. משך שרות זה הינו מינימאלי ולא יחול על שיבוצים ייחודיים וקורסים ארוכים (משך השרות יקבע בנפרד).

זכויות מתנדבים

אין שמירות או תורנויות כלשהן.
השירות קרוב לבית, אלא אם כן מתקבל אישור חריג.
ניתן לוותר על הבקשה עד שבוע לפני הגיוס.
במידה ויש צורך במתן עזרה רפואית בזמן השירות, היא תינתן דרך קופת-חולים.
מדור מתנדבים: טלפון 03-7387157, מוקד מידע לשכת גיוס: 03-7388888 שלוחה 7

בכל פנייה כללית ניתן לפנות ל- 3529*, המענה הטלפוני של צה"ל בנושא הגיוס והמיון.
אתר האינטרנט "עולים על מדים" – האתר הרשמי של צה"ל למתגייסים:
https://www.aka.idf.il/Main/giyus
לרשימת לשכות הגיוס: https://www.aka.idf.il/Main/giyus/general.aspx?docId=64966

 "חיבורים" – תכנית הכנה וליווי להתנדבות בצה"ל

תכנית המיועדת לנערים ונערות אשר אובחנו על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד הגבוה/אספרגר וקיבלו אישור על ידי צה"ל לשרת כמתנדבים.  התכנית מתאימה לנערים ונערות הרוצים להשתלב בצבא בצורה יחידנית וזקוקים להכנה לשירות וללווי במהלכו. התכנית פועלת בחסות עמותת אפ"י ובשיתוף משרד הרווחה .
ליצירת קשר:  moralon1@012.net.il

"רואים רחוק"

מיועדת להכשיר בוגרים על הספקטרום האוטיסטי, למקצועות נדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי. התכנית מיועדת לבוגרות ולבוגרים מתאימים המעוניינים לשרת בצה"ל כמתנדבים, במקצוע בו יביאו לידי ביטוי את חוזקותיהם.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: www.roim-rachok.org
מייל: rr@ono.ac.il 

שיבולים – התכנית להשתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

תכנית "שיבולים" מיועדת לצעירים עם מוגבלות שרוצים להיות חלק מעולם המכינות. ההשתתפות במכינה קדם צבאיות היא זכות שווה לחיות חיים מלאים בקהילה ולמימוש פוטנציאל אישי.
ליצירת קשר:
אפרת אהרוני , מנהלת תכנית שיבולים, shibolim@mechinot.org.il