וועדות אפיון וזכאות – עדכון

בעקבות העתירה שהגישה אלו”ט יחד עם ארגונים נוספים לבג”צ בנוגע לאופן יישום תיקון חוק החינוך המיוחד, משרד החינוך הוציא ריענון הנחיות לוועדות האפיון והזכאות.

על פי ההנחיות-

1. בדיון על השגה שהוגשה על החלטה שנקבעה על משקל שאלון הראמ”ה- הדיון בהשגה יתקיים ללא התייחסות לשאלות הראמ”ה.

2. הוועדות ממשיכות להתקיים עד להודעה חדשה (אף על פי שהיו אמורות להסתיים)

3. הורים שאינם שבעי רצון מהמסלול בו בחרו יכולים לשנות את דעתם (כלומר הורים שבחרו בשילוב יכולים לבחור במסגרת חינוך מיוחד ולהפך)

כל ההנחיות נמצאות כאן