הזנה

הזנה במסגרות החינוך:

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחויב להעביר לרשות המקומית או לבעלות בית הספר, במידה ומדובר בבית ספר פרטי, מימון בעבור הזנה לתלמידי החינוך המיוחד, ובכלל זה לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי. החל מחודש ינואר 2014, תעריף ההזנה החדש עבור תלמידים עם אוטיזם, הלומדים יום לימודים ארוך (עד 16:45), התעדכן לפי המפורט בטבלה שלהלן:

קבוצת גיל

1

2

3

גילאים

3-5

8-6

13-12

כיתות

גן

א'-ג'

ד' ואילך

סה"כ עלות הזנה ממוצעת לתלמיד ביום לימודים ארוך לפי 6 ימים בשבוע כולל מע"מ

16.69 ₪

18.74 ₪

22.53 ₪

 

יודגש, כי תעריף זה אינו כולל ימים קצרים (שישי וערבי חג), חופשות וימי בחירה. את ההזנה בימים אלה מממנים הורי התלמיד או לחילופין רשויות מקומיות שניאותו לקחת על עצמן את מימון ההזנה.

טיפ!

√ הורים המעוניינים לשדרג את הארוחות של ילדם ולחסוך בהוצאות על ידי רכישה משותפת, רשאים להוסיף סכום כסף, מעבר לסכום הניתן על ידי משרד החינוך, באמצעות תשלום לוועד ההורים המוסדי.