השארות שנה נוספת בגן תקשורת

הורים רבים מתלבטים האם להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן תקשורת. בתהליך קבלת ההחלטה שותפים ההורים, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים, פרטיים ושאינם פרטיים, המכירים את הילד (כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת וגננת שילוב).

תאריכי הלידה הקובעים לעניין רישום לכתה א' לשנה"ל תשע"ד הם:

• ילידי א' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006) –עד כט' בכסלו התשס"ח (9 בדצמבר 2007) אמורים להרשם לכתה א', אולם, יש להם אופציה להגיש בקשת הישארות שנה נוספת בגן.
• ילידי 21.12.2006 וגדולים יותר אמורים לעלות לכיתה א'.
• הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשס"ח (10 בדצמבר 2007) ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

שימו לב- בקבלת ההחלטה בנוגע להישארות שנה נוספת או עליה לכיתה א' ניתן משקל רב לרצון ההורים, חוות דעת של הצוות החינוכי ובראשם הגננת. ההורים יכולים לפנות לאיש מקצוע פרטי שייתן חוות דעת שתתייחס גם לדיווח של הגננת, ויעביר המלצתו לשפ"ח. הפסיכולוג החינוכי של הרשות המקומית יעביר המלצתו לרשות המקומית.

 הישארות שנה נוספת בגן-

  • אם הצוות החינוכי ממליץ-

התהליך מתחיל במעקב שעורכת הגננת, הכולל התייעצות עם הפסיכולוג של הגן, אשר יערוך תצפית. אח"כ תתקיים ישיבה משותפת.
החל מחודש ינואר, על הגננת לקיים פגישות עם ההורים והילד, וכן עם הפסיכולוג, ויחליטו לגבי הפניה נוספת לשפ"ח במידת הצורך.
הגננת תעביר עד ה-1 למרץ שאלון לשפ"ח החתום ע"י ההורים, והשפ"ח יעביר את החומר לרשות המקומית.|
על הרשות לשמור מקום, הן בגן והן בבית הספר, עד ה-31 במאי, ולגבי מי שעדיין מתלבטים לגביו- יופנה להערכה פסיכולוגית בשפ"ח, אשר לאחריה תתקבל החלטה.

  •  מה עושים במידה וההורים רוצים להשאיר את הילד עוד שנה בגן תקשורת?

מי שאמור להירשם לכתה א' בשנה"ל תשע"ד הם תלמידים שנולדו בין התאריכים-

22 בדצמבר 2006 – 9 בדצמבר 2007.
התאריך הקובע בחוזרי המנכ"ל הוא תאריך עברי, ולכן התאריכים הלועזיים משתנים משנה לשנה.

חוזר מנכ"ל הרישום לגנים ולבתי ספר 

אם הילד נולד בין התאריכים שמחייבים את רישומו לכתה א', וההורים רוצים להשאירו שנה נוספת בגן, עליהם להתחיל תהליך של השארות שנה נוספת בגן, כפי שרשום לעיל.

  •  מה קורה במקרה של חילוקי דעות בין הצוות המקצועי להורים בנושא של הישארות שנה נוספת בגן?

עקרונית, ישנו מקום נכבד לרצון ההורים.
1. במקרה של חילוקי דעות בין ההורים לצוות, ובמידה ולא נקבע לתלמיד דיון בוועדת השמה לקראת השנה הבאה , רשאים ההורים להפנות בקשה לדיון, בכתב, למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית (בדיון בוועדת ההשמה יוכלו ההורים להעלות ולנמק את בקשתם).
2. לאחר מכן תתקיים ועדת היוועצות (בנוכחות מפקחת הגנים, מנהל השפ"ח או נציגו, מנהלת מחלקת הגנים, הגננת וההורים וגורמים טיפוליים פרטיים), על בסיס סיכומי תצפית של הגננת, המלצת השפ"ח, עמדת ההורים בכתב (חשוב לכתוב), חוות דעת כתובה של גורמים טיפוליים (חשוב לכתוב)
ההחלטה תינתן תוך 30 יום, בכתב +נימוקים.

  •  ערעור

ניתן לערער על ההחלטה בכתב, למנהל המחוז, עד ה-15 ביוני של אותה שנה, והחלטתו היא סופית.
מנהל המחוז יזמין את המפקחת, הפסיכולוג המחוזי, ההורים וגורמים נוספים, וייתן החלטתו תוך 21 יום.

 בסעיף 5 לחוזר המנכ"ל  מפורטים שיקולים להשארת ילד שנה נוספת. מומלץ מאד לקרוא את הסעיף ולדבר על הדברים הללו בועדת הישארות.

 חוזר מנכ"ל תש"ע/8 – דחית המעבר לביה"ס והשארת תלמיד בגן חובה שנה נוספת