זכויות בקופת חולים

פטור מתשלומים

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.
לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל קצבת הנכות. או לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, בטל’: 6462000- 02.

טיפולי שיניים בהרדמה

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוזר מנהל הרפואה, הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה בסל הבריאות, רק במקרים מיוחדים שבהם מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר טיפול שיניים, מלבד באמצעות הרדמה כללית.
אוכלוסיית האוטיסטים נכללת בהגדרה האמורה ועל כן קמה זכאות להרדמה מלאה בעת ביצוע טיפול השיניים.
*שימו לב- טיפולי השיניים עצמם, המבוצעים במהלך ההרדמה, אינם כלולים בזכאות זו.

אופן מימוש הזכאות:
יש לפנות למרפאת המבוטח לקבלת פרטים.
*שימו לב – אם אתם ניגשים לקבלת הטיפול בבית חולים עליכם להמציא טופס 17 מבעוד מועד.

מכשירי תקשורת תומכת וחליפית לאנשים עם מוגבלות 

במסגרת הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015 , הוכללו בסל מחשבי תקשורת תומכת וחלופית.
ביום 21.5.15 פורסם חוזר מינהל הרפואה בנושא : “המלצה, התאמה ואספקה של מכשירי תקשורת תומכת וחליפית לאנשים עם מוגבלות לשימוש אישי בביתם

להלן פרוט עיקרי החוזר:

  • המכשירים מיועדים לשימוש ביתי עבור אנשים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ושאינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי או לוחות תמונות או טאבלטים, לצורך תקשורת ואשר מחשבי התקשורת יאפשרו להם תקשורת יעילה.
  • המכשיר יינתן באופן קבוע רק לאחר תקופת התנסות של כשלושה חודשים לפחות בשימוש במערכת, בבית ובמסגרות אחרות.
  • את המכשיר לתקופת התנסות של שלושה חודשים מקבלים דרך עמותת “עזר מציון”, והוא מותאם אך ורק על ידי קלינאית תקשורת.
  • אין שום התניה/דרישה למצב סוציואקונומי או רמת תפקוד של הילד.
  • הקריטריון לקבלת מכשיר עזר חלופי הוא: שהילד יהיה בעל לקות בתקשורת המילולית- לא מדבר או מדבר באופן לא מותאם לגילו.
  • בכדי לקבל מחשבי תקשורת צריך שקלינאי/ת תקשורת תגיש את הבקשה “ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות” במשרד הבריאות.
  • הטופס ימולא ויישלח אך ורק על ידי הקלינאית תקשורת (הפרטית או מהקופ”ח או מהמסגרת החינוכית) וזאת רק אחרי שהילד התנסה על אותו מכשיר אותו הוא מבקש, תקופת התנסות של שלושה חודשים.
  • אם יש צורך במכשיר מותאם אינדיווידואלי עם זרוע או משהו מיוחד – צריך לקבל דו”ח ממרפא בעיסוק.

סוגי המכשירים

  • מחשבים ייעודים שעליהם מותקנת תוכנה ייעודית שניתן להפעילם בדרכי שימוש ישירות או באמצעות אביזרי נגישות שונים.
  • מחשבים לתקשורת תומכת וחלופית מבוססי מיקוד מבט.

לא יינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישה פרטית.