ארנונה

הזכות

קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלום הארנונה ( ע"פ תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ"ג – 1993). גובה ההנחה ניתן על פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל "ועדת הנחות בארנונה". תפקיד הועדה הוא לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הועדה על-פי הקריטריונים שקבע החוק.

מי זכאי?

ע"פ תיקון משנת תשע"א. החל מה- 1.1.2011 תינתן הנחה לילד גם לאחר שמלאו לו 18 שנים רק אם בשל נכותו התקבלה עבורו גמלת ילד נכה בהיותו קטין וממשיכה להתקבל עבורו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי כבגיר. ההנחה המקסימאלית היא 33% כל עוד הבגיר גר בבית הוריו/משפחת אומנה.

במידה והבגיר מתגורר לבדו והוא זה המשלם את תשלום הארנונה תינתן לו הנחה בהתאם לדרגת הנכות הרפואית ודרגת אי כושר השתכרות שנקבעו לו.
פרטים בקישור:
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_032.htm

למי פונים?

על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, לקבלת טופס לבקשת הנחה בארנונה, ולהגיש את הבקשה בצירוף מסמכים רלוונטיים: אישור לקצבת נכות, מסמכים רפואיים.

  • ההנחה איננה ניתנת באופן אוטומטי, וכל פניה נדונה לגופה.
  • ניתן להגיש בקשה להנחה גבוה יותר על בסיס נזקקות (לפי מבחן גובה הכנסה ומס' נפשות המתגוררות בבית). גמלת הנכות לה הילד זכאי, לא תחושב במבחן ההכנסות הבודק זכאות ההורים להנחה בארנונה.