הנחה בעמלות הבנקים

הזכות

4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר

מי זכאי?

לקוח נכה דהיינו לקוח שהציג לבנק אישור מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר. הזכאות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת אישור כנדרש.

פעולה על ידי פקיד כגון משיכה יקרה משמעותית בהשוואה לפעולה בערוץ הישיר (משיכה בכספומט), לקוח אשר יציג אחוזי נכות יחויב על 4 פעולות בחודש של פקיד כמו פעולה בערוץ הישיר.