בזק

הזכות

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה המוכרים כבעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80%, ומעלה, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. רק שני האישורים גם יחד מעניקים את הזכאות להנחה.

אין הנחות רטרואקטיביות בתשלומי טלפון ולכן מומלץ למהר בהגשת הבקשה.

הזכאות ניתנת עבור האדם בעל הנכות. כל עוד הוא מתגורר בבית, המשפחה זכאית להנחה, ברגע שהאדם עם האוטיזם יוצא מהבית ההנחה בטלה.

למי פונים

האחריות לתפעול ומימון מערכת ההנחות בבזק היא בידי משרד הרווחה.

 • יש להגיש טופס הגשת בקשה להנחה,
 • קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה וכן אישור נכות רפואית בשיעור של 80%.
 • צילום חשבון הטלפון
 • צילום תעודת הזהות של האדם בעל הנכות
  את הטפסים והאישורים יש לשלוח לכתובת:
  אגף השיקום – משרד והרווחה, ת.ד 1260, ירושלים 91012.
  לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גב' אהובה רובס, בטלפון: 5085430 -02, ימי  א'-ד' בין השעות 8:30-12:00.
 • ההנחה היא מיום הפניה של משרד הרווחה ל"בזק", אין החזר רטרואקטיבי.
 • הורים לשני ילדים בעלי צרכים מיוחדים זכאים להנחה כפולה.

אופן הטיפול בבקשה

 • הגורמים המקצועיים באגף השיקום יבדקו את זכאותו על פי המסמכים שצורפו לבקשה.
 • נמצא הפונה לא זכאי, תוחזר אליו הבקשה ונספחיה בתוספת מכתב הסבר.
 • נמצא הפונה זכאי להנחה בתשלום התקנה ו/או חשבון טלפון, ישלח אליו טופס אישור חתום.
 • הזכאי יפנה עם האישור לסניף בזק הקרוב למקום מגוריו כדי לממש את ההנחה.
 • ההנחה על תשלום חשבון הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • הורים שנמצאו זכאים להנחה בעד ילדם הנכה, יצטרכו לרשום או להוסיף את שם הילד בבעלות על קו הטלפון, מאחר שההנחה ניתנת לבעל הנכות. הוספת השם כרוכה בתשלום.