מס הכנסה – נקודות זיכוי

הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד/ בוגר על רצף האוטיזם, וזאת על פי פרשנות מרחיבה שניתנת לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] אשר לא מזכיר אוטיזם באופן מפורש.

מי זכאי?

 • הורים לבגיר שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות בשיעור של 74% לצמיתות על ידי המוסד לביטוח לאומי .
 • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100%, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה מכוח סעיף (סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה).כמו-כן, מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואי בשיעור של 90% ומעלה, לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה. בהתאם לכללים שנקבעו.
 • למי פונים?

לצורך תביעת נקודות הזיכוי יש להגיש טפסים למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים.

הטפסים אותם יש להגיש:

 • טופס 116 א’– בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת.
 • טופס 127 “תעודה רפואית” של מס הכנסה אותה ימלא רופא מומחה בלבד (נוירולוג/ פסיכיאטר).
 • אישור על קבלת קצבות נכות כללית

הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים, על פי בחירתם, וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על פי בקשתם.

 • תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לקצבת נכות כללית המצוינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.
  ניתן לנסות לבקש מהפקיד “אישור רב שנתי” גם ללא תעודה מרופא/מהמוסד לביטוח לאומי כיוון ויש לו אפשרות לתת אישור כזה.
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שההכרה בביטוח לאומי הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • במידה שאחד ההורים אינו עובד, קיים שינוי בזכאות