זכויות

המידע האגור בדפים אלו חשוב לכל משפחה שיש בה אדם על הספקטרום האוטיסטי.

במקרים רבים המשפחה אינה יודעת את זכויותיה ומה מגיע לה מהמדינה – וחבל.

היות והטיפול הוא יקר והמדינה אינה מכסה את מרבית עלותו, כל עזרה נוספת חשובה.

יש זכויות שבאות לידי ביטוי בכסף או בהקלה כספית. ככלל, מומלץ לא לוותר על אף עזרה, קטנה ככל שתהיה.

במקרים מסוימים ישנה תלות בקבלת שירות מסוים בקבלת זכאות אחרת. לדוגמא: על מנת להיכלל בתוכניות של משרד הרווחה לפתרון קבע בגיל בגרות, חובה להירשם בלשכת הרווחה המקומית עוד בגיל צעיר.

הרישום הזה חיוני לצורך תכנון נכון לעתיד, וכאמור הכרחי לקבלת השירות. אבל הוא גם מאפשר למשפחה לקבל שעות סיוע מלשכת הרווחה באופן מיידי.

ומילה אחרונה לגבי הזכויות. הן הושגו בעמל רב. אף אחד לא התנדב לתת אותן. ברוב המקרים ידה של אלו"ט גרמה לשינוי המצב אצל המחוקק או הרשות.