אבחון

הזכות

על פי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אבחון ילדים על הרצף האוטיסטי ומכלול הטיפול ההתפתחותי הינם באחריות קופות החולים, מרגע האבחון ועד גיל 18.
אבחון ייעשה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות.

במקרה של צורך בדו"ח עדכני על מצבו של הילד, אין חובה לערוך אבחון חוזר וניתן להסתפק בדו"ח רפואי עדכני המתייחס למצבו של הילד בהתאם לקריטריונים הקבועים ב-DSM5 לאוטיזם.

מי זכאי

ילד עד גיל 18 המגלה סימנים מוקדמים לאוטיזם, ע"פ דעת ההורה או איש מקצוע.

שימו לב, במידה וקופת החולים בה אתם מבוטחים מסרבת לאשר אבחון לאוטיזם, באפשרותכם לערער על כך לנציבות פניות הציבור בקופה בה אתם מבוטחים וכן לנציבות תלונות הציבור על חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.
על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, במידה וחלפו שלושה חודשים ממועד פנייתכם הראשונה לקופה לבצע אבחון וטרם נקבע לכם תור, באפשרותכם לפנות לביצוע אבחון באופן פרטי ולקבל על כך החזר חלקי מהקופה בקיזוז סכום השתתפות עצמית.

ההחזר החלקי יינתן בהתאם לתעריפון משרד הבריאות

למי לפנות

בכל קופות החולים יש לפנות למזכירות הקופה או למכונים להתפתחות הילד.

*בפני ההורים עומדת האפשרות לפנות לאנשי מקצוע פרטיים המוכרים על ידי משרד הבריאות ולבצע אבחון במימון פרטי.