פטור מתשלומי השתתפות עצמית

פטור מתשלומי השתתפות עצמית – קבלת גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף 8(4)), ילדים המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, פטורים מתשלום השתתפות עצמית בקופות החולים עבור השירותים הבאים:
1. ביקור אצל רופא ראשוני (רפואה כללית, משפחה, ילדים, פנימית, גניקולוגיה).
2. ביקור אצל רופא שניוני (רפואת מומחים בקהילה).
3. ביקור במרפאות חוץ.
4. ביקור במכונים (מכוני הדמיה, מכוני אבחון ואחרים).

פטור מתשלומי השתתפות עצמית – טיפולים פרא-רפואיים

פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור טיפולים פרא-רפואיים, יינתן רק במקרים הבאים:
א. ילד עד גיל 3
ב. ילד שאחד מהוריו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.
ג. ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית.