הנחה בתעריף תשלום המים

כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, וצריכת מים מעבר לכמות זו תחייב אותו בתעריף גבוה יותר.
הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה וכן בוגרים שנקבעה להם 70% נכות רפואית, זכאים לכמות מים נוספת של 3.5 מ”ק לחודש בתעריף נמוך.

ביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי את פרטי הזכאים ואין צורך לפנות באופן אקטיבי ולבקש את ההטבה המגיעה לכם.* ההטבה תינתן לצרכנים ביתיים בלבד, בגין הנכס בו הם מתגוררים.

בכל פנייה בנושא זה ניתן לפנות למוקד של רשות המים בטלפון: 076-5300905