הנחה בתשלום ארנונה

קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלום הארנונה ( ע”פ תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג – 1993). גובה ההנחה ניתן על פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל “ועדת הנחות בארנונה”. תפקיד הוועדה הוא לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הוועדה על-פי הקריטריונים שקבע החוק.

מי זכאי
הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. ההנחה המקסימלית בגין ילד בעל מוגבלות הינה בגובה של 33% עד 100 מ”ר. וכן הורים לבוגר המתגורר עמם בבית ומקבל קצבת נכות כללית ובלבד שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.
וכן בוגר שנקבע לו נכות רפואית בשיעור 70% בביטוח לאומי.

למי פונים

על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, לקבלת טופס לבקשת הנחה בארנונה, ולהגיש את הבקשה בצירוף אשור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש או להגיש באופן מקוון.
ההנחה איננה ניתנת באופן אוטומטי, וכל פניה נדונה לגופה. לא כל רשות מקומית מעמידה הטבה מסוג זה.

שימו לב! בהנחה זו לא נדרש מבחן יכולת הכנסה. אך כן ניתן להגיש בקשה להנחה גבוהה יותר עד 70% על בסיס נזקקות (לפי מבחן גובה הכנסה ומס’ נפשות המתגוררות בבית). גמלת הנכות לה הילד זכאי, לא תחושב במבחן ההכנסות הבודק זכאות ההורים להנחה בארנונה.

אינדקס אתרי אינטרנט של רשויות מקומיות