הנחה בתעריף תשלום החשמל

הורים לילד, החל מגיל 3 ועד גיל 18, אשר נמצא זכאי בבדיקת תלות בזולת של ביטוח לאומי ל-5 נקודות ומעלה (שימו לב, לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה אלא רק אלו אשר עברו בחינה ייעודית לתלות בזולת), יהיו זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי , בעד 400 הקוט”ש הראשונים שצרכו מידי חודש, בשימוש ביתי בלבד.

ביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי את פרטי הזכאים ואין צורך לפנות באופן אקטיבי ולבקש את ההטבה המגיעה.