הנחה בתשלומי הטלפון של בזק

הנחה בתשלומי טלפון ללקוחות “בזק” בלבד (לא חברות טלפון אחרות) –ההנחה ניתנת באחריות משרד העבודה והרווחה.
50% הנחה בדמי שימוש קבועים.
50% הנחה מדמי ההתקנה והעתקה של קו הטלפון של בזק.

מי זכאי
הורים לילד הזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%.
קו הטלפון צריך להיות רשום על שם הילד הנכה, לבד או כתוספת לשם ההורים.
ההנחה ניתנת לטלפון הנמצא בבעלותו של האדם ובמקום מגוריו הקבוע או המשמש את האדם הגר בשכירות.

מסמכים נדרשים

  • טופס בקשה לקבלת הנחה .
  • תצלום תעודת זהות של ההורה ותצלום הדף שבו רשומים פרטי הזהות של הילד עם הצרכים המיוחדים.
  • תצלום חשבון הטלפון האחרון.
  • תצלום האישור לגמלת ילד נכה.
  • במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

למי פונים
האחריות לתפעול ומימון מערכת ההנחות בבזק היא בידי משרד הרווחה. את הבקשה ניתן לשלוח באחד מהדרכים הבאות:
דואר רגיל: מינהל המוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, 91012;
בכתובת מייל: AhuvaR@molsa.gov.il
פקס: 02-5085933
פרטים נוספים ניתן לקבל מגב’ אהובה רובס. בטלפון: 5085430 -02,(מענה טלפוני בימים א’-ד’: 8:30-12:30).
התהליך במשרד הרווחה יכול לארוך מספר חודשים ולכן רצוי להיאזר בסבלנות.

שלבי הטיפול בבקשה
הורים שימצאו זכאים להנחה יקבלו בדואר אישור על גבי טופס חתום, איתו עליהם לפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה.
ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.

חשוב לדעת!
ההנחה היא מיום הפניה של משרד הרווחה ל”בזק”, אין החזר רטרואקטיבי.
הורים לשני ילדים עם נכות בשיעור של 100% זכאים להנחה מוגדלת. בכל מקרה ההנחה היא על קו טלפון אחד.
לחברות התקשורת האחרות הפועלות בארץ (הוט וקווי זהב) לא קיים הסדר הנחות מול משרד הרווחה.
יש לשים לב לתוקף האישור של ביטוח לאומי הנשלח למשרד הרווחה. ההנחה בבזק בתוקף כל עוד האישור על הנכות בתוקף. ברגע שיפוג תוקף האישור מביטוח לאומי על גמלת ילד נכה, יפוג גם תוקף האישור על ההנחה בבזק. במקרים אלו יש לשלוח בקשה מחודשת למשרד הרווחה לקבלת ההנחה, משפחה שלא תשלח בקשה מחודשת ההנחה תפסק ולא יינתן החזר רטרואקטיבי.

לתקנות בזק: http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf