מס הכנסה

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד על רצף האוטיזם, (ובמקרים מסויימים גם עבור בוגר מעל גיל 18) וזאת על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.שתי נקודות הזיכוי יכולות להיות על משכורת של אחד מבני הזוג, או להתחלק בין בני הזוג  על פי בקשתם.
הורים גרושים, פרודים או רווקים אינם נחשבים לבני זוג לעניין הזה. לפיכך, כל אחד מהם זכאי לשתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.

חשוב להבהיר! כי אין כל תקרה להכנסה של ההורה לצורך קבלת שתי נקודות הזיכוי ממס ההכנסה.

תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה המצוינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.
ככל שהייתה קיימת זכאות ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות להגשת הבקשה כמפורט מטה.

מי זכאי

ילדים עד גיל 18

  • הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה.
  • הורים לילד הזכאי לגמלת ילד נכה אך לא מקבלים אותה מכיוון שמתקבלת גמלת ניידות במקום או הילד שוהה במסגרת דיור חוץ ביתית.
  • הורים לילד שהופנה על ידי ועדת השמה למסגרת של חינוך מיוחד. כל עוד קיימת הודעת ועדת השמה בעניין אין צורך כי הילד ילמד בפועל במסגרת כזו.

בכל שנה יש להגיש בקשה מחדש כאשר מדובר בזכאות מכח גמלת ילד נכה. ניתן לבקש מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי מסמך המעיד על נכות צמיתה (שאינה חולפת) ולהגיש למס הכנסה “בקשה לאישור רב שנתי” (אפשרי לעתים אף ללא המסמך הרפואי).

בזכאות מכח החלטת ועדת השמה, הזכאות נמשכת משנת המס בה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה (בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים, בין חטיבת הביניים לתיכון) כל עוד קיימת הפניה לחינוך מיוחד.

ילדים מעל גיל 18

  • הורים לבוגר שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בביטוח לאומי בשיעור של 74% לפחות.
  • הורים לבוגר שהופנה על-ידי ועדת השמה למסגרות החינוך המיוחד הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיו (גיל 21).

למי פונים
הורה שילדו מקבל גמלת ילד נכה יכול לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה באמצעות טופס 101 בתחילת כל שנה. בחלק בו מבקשים פטור או זיכוי ממס יש לסמן את סעיף המצהיר על "אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים, בגינו אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי" ולצד זאת מצהיר כי בן/בת זוגו אינו מקבל נקודות זיכוי אלה וכי  לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.
יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית.
ניתן להזמין את האישור במוקד 6050*.
הורה שאינו מקבל גמלת ילד נכה אך בידיו החלטת ועדת השמה, עליו לפנות למשרדי פקיד השומה ולמלא טופס 116א’- “בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת” ולצרף את “הודעה ההורים על החלטת ועדת ההשמה” להפניית הילד לחינוך המיוחד.

תשלום רטרואקטיבי
הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהייתה קיימת זכאות במהלך אותן שנים).
יש לקחת בחשבון (במיוחד עצמאיים) שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה מקיפה של התיק ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי לו זכאים ההורים.
בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר רטרואקטיבי.

חשוב לדעת!
פקודת המס מדברת על ילדים עם “שיתוק, עיוורון ופיגור”. מלבד הפקודה, קיימות במס הכנסה הנחיות פנימיות למתן נקודות זיכוי גם להורים לילדים על הספקטרום האוטיזם המקבלים גמלת ילד נכה.

נקודות זיכוי עבור ילד בדיור חוץ ביתי
במקרה זה על ההורים להודיע זאת למס הכנסה, וייתכן ותינתן להם בחירה – לקבל 2 נקודות זיכוי במס או לחילופין זיכוי מס בשיעור של 35% עבור החזקת הילד בדיור חוץ ביתי.