סל בריאות מקדם

כל ילד על הרצף האוטיסטי, עד גיל 7, זכאי לקבל טיפול בריאותי מקדם הכולל 14 שעות שבועיות של טיפולים פרא- רפואיים: 10.5 שעות שבועיות של טיפול ישיר לילד ו/או להוריו ו-3.5 שעות שבועיות של טיפול עקיף.
טיפול ישיר מוגדר כטיפול פרטני, קבוצתי ו/או הדרכת הורים. טיפול עקיף ישיבות תכנון של הצוות המטפל, הערכה, הדרכה ותיאום .

הטיפול ניתן ע"י אנשי המקצוע הבאים: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, עו"ס וקלינאי תקשורת.
טיפולים אלה ניתנים על מנת לתת תגבור דווקא בגיל הרך, וזאת בשל ההכרה בחשיבות חלון ההזדמנויות של הגיל הרך, להתקדמות ושינוי במהלך התפתחותו של הילד המאובחן על הרצף האוטיסטי.
מערך הטיפולים נבנה בהתאם לצרכי הילד ובהתאם לתוכנית אינטגרטיבית המתייחסת למרכיבים שונים בעולמו של הילד.
הטיפול הבריאותי המקדם ניתן במעונות היום השיקומיים ובגני התקשורת ומופעל באמצעות העמותות.

שימו לב ! ילד שאינו מקבל טב"ם במעון יום שיקומי או בגן תקשורת, זכאי לקבל שלוש שעות שבועיות של טיפולים במקצועות הבריאות (ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית).במכון או ביחידה להתפתחות הילד בקופת החולים בה הילד מבוטח. לצורך מימוש זכות זו יש לפנות לקופת החולים.